Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statsbudsjettet: Bartnes opprørt over regjeringa

Ingen kompensasjon til norsk melkeproduksjon.

Regjeringa griper ikke muligheten til å styrke konkurransekraften til norsk melk, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes. (Foto: Stian Eide)
Regjeringa griper ikke muligheten til å styrke konkurransekraften til norsk melk, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes. (Foto: Stian Eide)

– Jeg er opprørt over at regjeringa ikke følger Stortingets flertall om kompensasjon til norsk melkeproduksjon, etter at store markedsmuligheter er gitt bort og fjerna. Å gi kompensasjon er å gi næringa muligheter til å utvikle seg. Det er helt uholdbart at dette ikke blir fulgt opp, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av de politiske vedtakene som ble gjort i vår, om å øke den tollfrie importkvoten på ost fra EU.

Stortinget vedtok derfor etter behandling i både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen å be regjeringa om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018.

Tar ikke ansvar

Regjeringa fraskriver seg ansvaret for dette ved ikke å legge inn kompenserende midler i forslaget til statsbudsjett, skriver Bondelaget.

– Bortfallet av markedsmuligheter må kompenseres slik at vi styrker inntektsmulighetene for den gjenværende produksjonen. Dette kan blant annet skje ved å finansiere deler av prisutjamningsordninga for melk over statsbudsjettet. Tapet er varig og må kompenseres deretter, sier Bartnes.

Økninga i ostekvoten til EU tilsvarer produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlige melkebruk. Dette kommer på toppen av utfasinga av eksportstøtta til Jarlsberg-ost, som rammer 8-9 prosent av norsk melkeproduksjon.

Rundt 400 millioner

I tillegg er kvoten på import av storfekjøtt tredobla, noe som utfordrer markedsmulighetene for norske produsenter. Dette medfører tapte markedsmuligheter til en verdi av rundt 400 millioner kroner, mener Boondelaget.

Annonse

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, er det ikke satt av penger for å kompensere dette.

– Her griper dessverre ikke regjeringa muligheten til å styrke konkurransekraften til norsk melk, og igjennom det sikre arbeidsplassen innafor vår største fastlandsindustri, sier Bartnes.

Vil kutte all statsstøtte

I årets statsbudsjett ønsker regjeringa å kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innenfor landbruks- og matområdet.

Driften av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig, og ikke være avhengig av støtte fra staten, mener regjeringa.

Samtidig ønsker regjeringa å tildele to millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.

– Det er en skandaløs prioritering. Landbruksministeren forsøker å kneble pelsdebatten. samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsdyrnæringa for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen til Nationen.

Neste artikkel

EU-kommisjonen med redningsplan for bier