Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Spleiselag som ødelegger

Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) vil ikke bremse investeringene.

Produktutvikling, salgskampanjer, rabatter og økt frysefradrag er blant tiltakene som er prøvd ut under kampanjen til Nortura og kjedene. I tillegg har sau fra 2015 blitt eksportert til verdensmarkedspris. (Arkivfoto)
Produktutvikling, salgskampanjer, rabatter og økt frysefradrag er blant tiltakene som er prøvd ut under kampanjen til Nortura og kjedene. I tillegg har sau fra 2015 blitt eksportert til verdensmarkedspris. (Arkivfoto)

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) i Landbruks- og matdepartementet trakk fram den gode jobben Nortura har gjort med å selge unna lammelageret, da hun deltok på AgriAnalyses politikerseminar nylig.

Det fikk styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura til å stille spørsmål ved hvorfor ikke regjeringa tar ned investeringstilskuddet på sauefjøs, når det er overskuddssituasjon.

– Det overskuddet som har bygd seg opp, har man klart å bli kvitt. Det handler om å finne nisjer, markedsmuligheter i det norske markedet. Jeg nekter å være med på at det ikke er mulig å få solgt den fantastiske råvaren som norsk lam er, sa Blåfjelldal, og viste til at Nortura og de andre aktørene nå har vist at det er mulig.

– Jeg tror vi må gjøre mer av det, framfor å prøve å bremse investeringene når vi nå endelig har fått den store optimismen innenfor norsk sauehold, sa Blåfjelldal.

Spleiselag for å ødelegge

Dette fikk Senterpartiets Ola Borten Moe til å reagere. Hvorfor i all verden skal vi bruke skattepenger på investeringstilskudd til en næring med overskudd, lurte han på.

– Det er jo et spleiselag for å ødelegge inntektsgrunnlaget for alle sammen, sa Borten Moe.

Annonse

I februar hadde Nortura 3500 tonn saue- og lammekjøtt på reguleringslager. Men snuoperasjonen har virket: Mens det fortsatt er 100 tonn sau på lager, er lammelageret helt tømt.

Rabatter og verdensmarkedspris

Bondebladet har tidligere skrevet at mange tiltak måtte til for å bli kvitt saue- og lammelageret:

I tillegg til produktutvikling har et vært salgskampanjer, rabatter, økt frysefradrag, og sau fra 2015 har blitt eksportert til verdensmarkedspris.

Det har kostet for sauebonden. Fra toppen i 2015 har nedgangen vært på 8-10 kroner per kilo.

For en middels god sauebonde betyr det cirka 350 kroner per sau, ifølge Nortura.

Neste artikkel

Ny dyrevelferdsmelding først i 2024