Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SP: Regjeringen svikter norsk matproduksjon

Senterpartiet forventer at Stortinget nå tar ansvar.

Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad ber om at Stortinget nå tar ansvar for jordbruksoppgjøret. Arkivfoto: Anders Sandbu

Forhandlingene om årets jordbruksoppgjør mellom Staten og bøndenes organisasjoner endte med brudd. Forhandlingene var de første etter at Stortinget denne våren vedtok nye og mer offensive mål for norsk jordbruk.

LES OGSÅ: Brudd i jordbruksoppgjøret

Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad skriver i en pressemelding at de mener regjeringen har feilet når det gjelder å satse på norsk mat.

-Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre gruppe skulle reduseres, skriver Pollestad.

Ber Stortinget ta ansvar

Pollestad viser til at regjeringen nå skal legge frem en sak for Stortinget om årets jordbruksoppgjør som vil bli behandlet før sommeren.

Annonse

-Senterpartiet forventer at Stortinget tar ansvar for at årets jordbruksoppgjør blir i tråd med de føringer som ligger i den ferske jordbruksmeldingen. Det vil si å redusere inntektsgapet til andre grupper, en særlig satsing på små- og mellomstore bruk og for å sikre et landbruk i hele landet, sier Pollestad.

Stortinget gjorde også i 2014 endringer i jordbruksoppgjøret da dette ble behandlet i Stortinget.

-Det skal ikke ramme norske bønder at regjeringen ikke evner å innfri den jordbrukspolitikken som Stortinget har vedtatt. Derfor vil Senterpartiet sørge for at årets jordbruksoppgjør gjennom behandlingen gir norske bønder en skikkelig inntektsutvikling. Regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklagelig og derfor må Stortinget nå ta ansvar, sier Pollestad.

Jordbruksoppgjøret skal nå til behandling i Stortinget. Det blir høring i Næringskomiteen onsdag 24. mai og saken kommer opp til behandling i Stortinget den 16. juni.

Neste artikkel

Ønsker avgiftskutt for landbruket