Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukarlaget: – Følger ikke Stortingets vilje

Regjeringen overser glatt Stortinget, sier Furuberg.

Reagerer: – Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte, sier småbrukarlagsleder Merete Furuberg. (Foto: Linda Sunde)
Reagerer: – Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte, sier småbrukarlagsleder Merete Furuberg. (Foto: Linda Sunde)

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte. Nedskaleringen av jordbruksproduksjonen vil bety et vesentlig bortfall av inntekter for norske bønder, sier småbrukarlagsleder Merete Furuberg i en pressemelding torsdag.

Det var i vår regjeringen økte den tollfrie importkvoten på blant annet ost fra EU. Kvoten økte med 1200 tonn ost, og 2 550 tonn kjøtt. Stortinget påla regjeringen å fremme avbøtende tiltak, men det påleget er ikke reflektert i forslaget til statsbudsjett for 2018. Konsekvensene er store for norsk melkeproduksjons konkurransekraft.

Ifølge Bondelaget, tilsvarer den tollfrie importkvoten på ost fra EU produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlige norske melkebruk. Dermed er det duket for store økonomiske tap for norske bønder, dersom dette budsjettforslaget skulle bli stående.

Les også: Bartnes: Opprørt over regjeringen

– Flaut for Høyre

Småbrukarlaget er også kritisk til at regjeringen avlyser å innføre en fondsordning for jordbruket. Dette er en modell der bønder kan sette av penger til investeringer mot skattelette.

– Det må være flaut for næringspartiet Høyre å avlyse innføringen av et investeringsfond som ville satt jordbruket i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer for å redusere utslippet av klimagasser, sier Furuberg.

Småbrukarlaget kan heller ikke akseptere Landbruks- og matdepartementets forslag om å fjerne støtten til frivillige dyrevelferdsorganisasjoner – herunder NOAH.

Annonse

– Disse organisasjonene er viktige bidragsytere inn i den store debatten om utviklingen av jord- og skogbruk i Norge, sier Furuberg.

Les også: Rogalandsbonde: Ikkje lufta dyra på 36 år

Mer til skogsveger

På den positive siden, bifaller småbrukarlaget den foreslåtte økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

– Dette vil gi muligheter for økt avvirkning i skogen, noe som er viktig både for den enkelte skogeier og som et bidrag til fremme av bioøkonomiske aktiviteter, sier Furuberg.

Organisasjonen roser også bevilgningen til bioøkonomistrategien, som er økt med 10 millioner kroner. Det trengs mer midler til forskning og utvikling for å realisere omleggingen til en grønn økonomi, påpeker Furuberg.

Les også: Regjeringen flytter jobber til Steinkjer

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018