Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Slutt å klage på høy kvotepris

Melkebonde Gunnar Råheim er lei av klaginga.

Solid: De som begynner å levere til Tine, får tilgang til et milliardkonsern, argumenterer Gunnar Råheim. (Foto: Ragna Kronstad)

Melkebonde Gunnar Råheim i Gaular kommune er lei av at folk klager over høye priser på melkekvote.

Prisen på melkekvote er et hyppig debattert tema, og mange i Bondelaget er svært kritiske til høye kvotepriser.

Gunnar Råheim er melkebonde i Gaular kommune i Sogn og Fjordane, og mener det bare er rett og rimelig at de som vil begynne med melk skal betale til dem som slutter.

– Det er en del innlegg om melkekvotene som sier at de er for dyre, og at vi har fått kvotene gratis. Jeg reagerer på det, for alle vi som har bygget opp produksjon har vært med å investere i produksjonsanlegg. Det har vi blitt trukket for i hvert eneste oppgjør i generasjoner, sier Råheim.

– At de som vil inn må kjøpe kvote for å få tilgang til avsetningen vi har bygget opp, synes jeg ikke er noe å klage på. De får et Tine som selger råvaren, som det ikke er de som har bygget opp. Det er et solid milliardkonsern de får tilgang til, legger han til.

Staten og kvota

– Melkekvoteordningen er en begrensning på andres rett til å produsere melk for salg. Er det egentlig rimelig at folk skal tjene penger på å selge den retten?

– Ja, for vi har et kvotesystem som gjør at det er lønnsomt. Jeg ser ingen motsetning i det.

– Hva om all kvote måtte selges og kjøpes til og fra staten?

– Staten kan jo ta den ut og inn, men du betaler litt uansett. Hadde vi ikke hatt kvotesystemet, hadde det ikke vært så lønnsomt å drive med melk heller.

– Hva med å leie ut melkekvota i lang tid, uten planer om å starte opp igjen?

«Vi har ingen andre pensjonsordninger som tar vare på oss i landbruket»

Annonse

– Ja, det synes jeg er greit for et tidsrom. Ting kan endre seg, og om de skal selge gården er det mer interessant å selge samlet. Å selge kvoten er som å slakte en bedrift, den blir atskillig mindre verdt. Det tror jeg de fleste ikke vil gjøre, sier melkebonden.

Kvote som pensjon

Råheim vil heller ikke være med på at kvoteprisene vi har i de fleste fylker er for høye.

– At bønder betaler 10–12 kroner literen, synes jeg er rimelig. Vi har ingen andre pensjonsordninger som tar vare på oss i landbruket, i hvert fall ikke vi som selger gården fordi ingen vil overta.

– Hva med Rogaland, hvor prisene skal være over 19 kroner per liter?

– Det er ikke innafor i det hele tatt, for de har ikke areal til å ha så mye dyr. Om de hadde hatt det, hadde det vært greit.

Q-meieriene

– Du argumenterer for at nye melkebønder bør betale for kvoten, fordi de får tilgang til Tine. Hva med dem som ikke leverer til Tine?

– Hvis jeg ikke tar feil har Q-meieriene fått en del penger over PU-ordningen. De har fått hjelp til å starte opp og holde seg i drift.

Gunnar Råheim nærmer seg slutten på sin tid som melkebonde.

– Jeg har 80 000 liter i kvote, og skal leie vekk 41 000 liter neste år. Jeg vurderer å gi meg i 2019. Det at jeg ikke selger nå, er i tilfelle noen av naboene trenger kvote, da er det kjekt å ha. Ellers kunne jeg for så vidt solgt nå, sier Råheim. •

Neste artikkel

Melkekvotene for 2019 klare