Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skog-jubel for ja til ny godspakke

Skognæringen jubler over gjennomslag.

Skog-løft: Skognæringa og Hedmarks førstekandidater til stortingsvalget tror på økt verdiskaping. Bildet er tatt på Mjøsen skogs flisterminal på Rudshøgda. F.v.: Adm. dir. Erik Dahl i Mjøsen Skog, adm. dir. Erik Lahnstein i Skogeierforbundet, Ole Frode Mikkelsgård (V), Tor Arne Johnsen (Frp), Kristian Tonning Riise (H) og Magne Rydland (KrF). (Foto: Glommen Skog)
Skog-løft: Skognæringa og Hedmarks førstekandidater til stortingsvalget tror på økt verdiskaping. Bildet er tatt på Mjøsen skogs flisterminal på Rudshøgda. F.v.: Adm. dir. Erik Dahl i Mjøsen Skog, adm. dir. Erik Lahnstein i Skogeierforbundet, Ole Frode Mikkelsgård (V), Tor Arne Johnsen (Frp), Kristian Tonning Riise (H) og Magne Rydland (KrF). (Foto: Glommen Skog)

Skognæringa tror på vesentlig lavere transportkostnader, nye arbeidsplasser og bedre råstofftilgang etter at regjeringen ga grønt lys for Godspakke Innlandet.

I vår legger regjeringen fram forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029, men lekkasjene har alt kommet. Sist uke ble det klart at elektrifisering av Røros- og Solørbanen vil komme inn under ny NTP, og at transportetater fra nord til sør har fått gjennomslag for Godspakke Innlandet. Skognæringa har også støttet opp om pakken, og tror innlemming av denne i NTP vil gi mange positive ringvirkninger.

Billigere tømmertransport

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund er blant dem som tar bølgen.

– Dette er en fantastisk nyhet for skognæringa, og for alle som er opptatt av å tilrettelegge for transport og grønn næringsutvikling. Pakken vil gi så store reduksjoner i transportkostnader at bønder og andre skogeiere som i dag ikke får økonomi ut av skogen sin, vil få nettopp det i store områder. Vi vil få økt aktivitet og lønnsomhet i hele verdikjeden. Det vil igjen gi økt konkurransekraft, sier Lahnstein til Bondebladet.

For skognæringa i Hedmark og Oppland er saken svært viktig, siden næringa der er avhengig av tømmereksporten til Sverige. Transporten går i dag på dieseldrevne tog, og transportkostnadene er store. Nå legges det opp til en elektrifisering av strekningen Kongsvinger-Elverum-Hamar, bygging av tilsving på disse stedene, samt kryssingsspor og fjernstyring på Solørbanen. Det skal også bygges ny tømmerterminal på Rudshøgda.

Tror på økt verdiskaping

– Transportmiljøene og skognæringa har i veldig stor grad fått gehør for sine ønsker. Spesielt skognæringa er veldig godt fornøyd, fordi den får en annen transportordning som er mye billigere. Dette fordi man skal elektrifisere togene. Det vil gi økt inntjening for skogeierne, og føre til at "det grønne gullet" blir realisert i veldig stor grad ved at man utnytter ressursene på en helt ny måte. Pakken vil også skape nytt grunnlag for transport av fisk og fiskeprodukter på jernbane til kontinentet, sier Magne Rydland, KrF Hedmarks førstekandidat til høstens stortingsvalg.

Annonse

Rydland tror også på gode ringvirkninger for pendlertrafikken mellom Kongsvinger, Elverum og Hamar, samt økt turisttrafikk.

– I tillegg vil tiltakene gi mange titalls arbeidsplasser langs denne strekningen. I skognæringa vil jeg tro potensialet er enda større.

Skogeierforbundet har tidligere anslått at godspakken i sum vil utløse en økt verdiskaping for Oppland og Hedmark på mellom 200 og 300 millioner årlig. Transporttiden på en tur-retur-reise fra Hamar til Kongsvinger er ventet å bli halvert. Lahnstein og Rydland tar for gitt at alle disse tiltakene går gjennom politisk på Stortinget.

– Det er fire partier som har hatt forhandlinger om NTPen, og de har flertall. Vi ser ingen grunn til å tro at noen andre partier vil motsette seg denne satsingen, sier Lahnstein.

Neste artikkel

Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket