Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Sentrum blir viktigere

Nå skal Bondelaget påvirke nye, sentrale stortingspolitikere.

Nye landbrukstalspersoner: Både Line Henriette Hjemdal (KrF) og Pål Farstad (V) har falt ut av Stortinget. – Jeg håper og tror at matproduksjon over hele landet, og politikk som understøtter det, er viktig for de nye representantene vi møter, sier Lars Petter Bartnes.

En valgthriller er over, og dagen derpå samler bondelagsleder Lars Petter Bartnes trådene.

I juni skrev han at vi «har ei mindretallsregjering som ikke er opptatt av norsk landbruk og heller ikke ønsker å satse på det.»

Men det ble ikke regjeringsskifte.

Bartnes velger nå å fokusere på at i motsetning til etter forrige valg, er Høyre og FrP avhengig av stemmene til både Venstre og KrF, for å få flertall.

– Det gjør at sentrum blir viktigere de kommende fire åra. Det er viktig for handlingsrommet regjeringa har, sier Bartnes.

Mer positive

– Valgresultatet gir Erna Solberg mulighet til å danne ny mindretallsregjering. Det viktige er at det ser ut som sentrum får noe mer betydning i den kommende stortingsperioden enn i de fire åra vi har lagt bak oss, sier han.

– Valgkampen har vært preget av distriktssaker. Jeg håper at det sterke fokuset på landbruk og distriktspolitikk gjør at regjeringa vil satse sterkere på mangfoldet, i stedet for den sentraliseringa som har preget de fire årene vi har lagt bak oss, sier Bartnes.

Han viser til undersøkelsen AgriAnalyse la fram før valget, med de ti øverste listekandidatene til partiene. (Se Bondebladet nr 35.)

– Kandidatene fra Høyre og FrP er mer positive innenfor landbruk- og matpolitikk enn for fire år siden. Den holdningsendringa forventer jeg omsettes i ny og reell politikk, som tar næringa mer i retning av å sikre mangfoldet, sier Bartnes.

Hjemdal og Farstad ute

Men selv om det fortsatt blir en borgerlig regjering, har det skjedd en rekke utskiftninger på Stortinget.

Både KrFs landbrukspolitiske talsperson, Line Henriette Hjemdal, og Venstres landbrukspolitiske talsperson, Pål Farstad, har falt ut av Stortinget. Dette er personer Bondelaget har investert mye tid i.

– Hjemdal og Farstad har jobbet med konsesjonsloven, jordbruksmeldinga og vært sentrale i stortingsbehandlinga av fire jordbruksoppgjør. Dette er to personer med betydelig kunnskap om landbruk og matpolitikk som ikke er med etter valget, sier Bartnes.

– Hvordan er det å skulle begynne på nytt, og «lære opp» nye stortingsrepresentanter?

Annonse

– Det er spennende. Jeg håper det er et godt grunnlag å bygge på. Jeg håper og tror at matproduksjon over hele landet, og politikk som understøtter det, er viktig for de nye representantene vi møter, sier Bartnes.

Han avviser å ha favoritter til jobben.

– Nei, jeg er spent på hvilke prioriteringer de ulike partiene gjør på det punktet. Vi vil jobbe konstruktivt med de representantene som blir satt på den jobben, sier han.

Men han bekrefter at de er personavhengige.

– Ja, når partiene har bare én person i næringskomiteen, blir den personen viktig. Det gjør at representanten ofte blir engasjert i landbruk og mat. Det er bra, sier Bartnes.

Dette er de viktigst sakene

– Hvor kommer dere til å sette inn støtet? Mot den nye KrF-talspersonen?

– Vi kommer til å jobbe bredt med både regjeringspartier og andre partier på Stortinget. Det som ser ut til å være sikkert, er at KrF stiller seg i vippeposisjon. Det gjør at vi vil bygge videre på relasjonen til det partiet, sier Bartnes.

Han grupperer de viktigste sakene framover, i tre:

– Jeg forventer at de styrker økonomien på små og store bruk - og her er tollvern sentralt. At regjeringen tar tak i den skjeve maktbalansen i verdikjeden for mat, der de tre matkjedene har integrert seg til betydelig makt. Og ikke minst at de styrker investeringsevnen for framtidig matproduksjon, sier han.

– Hvilken strategi har dere for å få gjennom mest mulig?

– Det blir hardt arbeid. Vi vet at når landbruket opptrer samlet, klarer vi å skape resultater. Det blir viktig også framover, sier Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

Per Skorge går fra Bondelaget til Skogeierforbundet