Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Oppfyller kravene

Det er Statens strålevern og Fylkesmannen i Østfold som har gitt tillatelse til deponeringen av alunskifer i mottaket. Miljødirektør Karsten Butenschøn hos fylkesmannen sier de vurderte det slik, ved behandling av søknaden at alunskifer ikke avviker fra de andre avfallstypene det tidligere er gitt tillatelse til.

– Siden har det vært en prosess mellom oss og Miljødirektoratet. De mente at dette deponiet skulle gis en spesifikk tillatelse til dumping av alunskifer også etter at vi hadde gjort en vurdering av avfallsbehandlingen. I samme runde kom også Norsk Gjenvinning opp med en ny måte å gjennomføre deponering på. Da ble det endring også av utslippstillatelsen fra vår side. Vi har kommet til at ingen av avfallstypene skaper noen forverring av deponeringsprosessen, sier Butenschøn.

Han sier han ikke kan kommentere den politiske prosessen, men viser til at alunskifer helt inntil for bare få år siden ble deponert i alle norske deponier.

– Det er først i de siste åra man har tatt tak i at det medfører en potensiell utlekking.

– Hvordan er da risikoen for at det skjer per i dag?

Annonse

– Forurensningsfaren har vært en sentral del av saksbehandlingen. Deponiet oppfyller kravene som er stilt til deponier både med hensyn til geologisk barriere og kunstig barriere mot sigevann, slik at man ikke får lekkasje ut. Det er etablert overvåkingsbrønn i grunnvannet, slik at man kan fange opp om det mot formodning skulle bli gjennomslag i barrieren. Vi vurderer ikke at det er høy risiko for forurensning.

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad bekrefter at det ikke har vært noen politisk behandling.

– Saken er aldri blitt forelagt for behandling. Ifølge rutinene for høringssaker skal det skrives et kort notat til ordfører, som så avgjør om instanser skal høres, og i så fall hvordan. Her har det ikke skjedd. Det kan også se ut til at det skulle vært avholdt et møte mellom kommunen, Fylkesmannen i Østfold og Statens Strålevern. Det har ikke skjedd.

Nygård forteller at kommunen nå vil be rådmannen legge fram en orienteringssak om helheten i saken. •

Neste artikkel

Ferdigbriller kan være miljøbombe