Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny tømmerkai i Granvin

En gledens dag, mener daglig leder ved Moelven Granvin.

– Det er en gledens dag, sier daglig leder Ørjan Mikal Kalsaas. Her med landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Privat.
– Det er en gledens dag, sier daglig leder Ørjan Mikal Kalsaas. Her med landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Privat.

Landbruksdepartementet har informert ledelsen i Moelven Granvin Bruk AS om at bedriften får tilskudd til å bygge tømmerkai.

Søknaden ble sendt inn sammen med Granvin Kommune, Ulvik Kommune, Voss kommune, Vestskog SA og Nortømmer AS.

Daglig leder Ørjan Mikal Kalsaas i Moelven Granvin Bruk AS sier i en pressemelding at det er en gledens dag både for Moelven Granvin Bruk og for skognæringa på Vestlandet.

– Det er snakk om en tømmerkai på 80 meter med cirka 26 millioner i kostnadsramme. Vi har fått stor støtte både fra kommunen og fylket i denne prosessen og vi er nå utrolig glade for at det nå ser ut til at vi får ny kai, sier Kalsaas.

Annonse

Fylkesmannen i Hordaland er positiv til at det blir bygd ut ny utskipingskai i Granvin.

– Det er stor aktivitet i skognæringa på Vestlandet og kaia vil vere en viktig del av infrastrukturen for skogbruket på Voss, den største skogkommunen i Hordaland, og regionen rundt. Økonomien for skogbruket i regionen blir bedre ved at den delen av virket som ikke blir foredla ved Granvin bruk, kan bli transportert videre på en effektiv måte. God infrastruktur er svært viktig for skogbruket, sier Fylkesmannen i Hordaland i en erklæring.

Bedriften har allerede foretatt grunnundersøkelser for å kartlegge sjøbunnen.

Neste artikkel

Utfordrer jordloven