Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny nestleder i Bondelaget

Frøydis Haugen er ny andre nestleder.

Fv. Frøydis Haugen, Lars Petter Bartnes og Bjørn Gimming. Foto: Stian Eide
Fv. Frøydis Haugen, Lars Petter Bartnes og Bjørn Gimming. Foto: Stian Eide

Årsmøtet i Norges Bondelag har valgt inn ny andre nestleder, Frøydis Haugen fra Hordaland. Hun kommer fra vervet som fylkesleder i samme fylke.

– Vi er partipolitisk nøytrale, men ikke landbrukspolitisk nøytrale. Det er folket som bestemmer hvilken regjering vi skal ha. Vi jobber for at et flertall i Stortinget skal ha et synspunkt som ligger nærmere vårt. Det forutsetter kanskje et regjeringsskifte, sier Frøydis Haugen.

Lars Petter Bartnes og Bjørn Gimming fortsetter som leder og første nestleder. Erling Aas-Eng, fylkesleder i Hedmark, tok ordet før valget.

Valgkomiteen kastet Brita

Valgnemnda hadde innstilt på å bytte ut Brita Skallerud, mot hennes vilje. Det var usikkert om det ville bli benkeforslag og kampvotering på Bondetinget, men hun varslet kort tid før valget at det ikke vil skje.

– Da nærmer det seg valg på Bondetinget. Jeg er kasta av valgkomiteen, og har vurdert fram og tilbake om jeg skal ta kampen. Jeg har nå konkludert med at jeg ikke orker å kjempe flere runder for å få lov til å kjempe for den norske bonden. Tusen takk til alle dere som har vært mine gode støttespillere også når det har blåst. Jeg er snart klar for å bruke mitt engasjement på nye oppgaver, skrev hun.

I debatten i forkant var det likevel flere fylkesledere fra Østlandet som ga klart uttrykk for at de ikke var fornøyd med prosessen.

– I dag er det en litt vanskelig dag for mange i denne salen. Valgkomiteen har innstilt på ny nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen. Frøydis kjenner jeg som en usedvanlig dyktig dame og tillitsvalgt. Hun er ikke bare en vestlandsrepresentant, men er i stand til å se helheten i det norske landbruket. Jeg er sikker på at hun vil kunne fylle rollen på en god måte. Samtidig får det som følge at en svært dyktig sittende nestleder må gå. Dette er vemodig, og det er et paradoks at vi ikke har plass til flere kvinner i Norges Bondelag.

Styret i Norges Bondelag:

Lars Petter Bartnes, leder (gjenvalgt)

Bjørn Gimming, 1. nestleder (gjenvalgt)

Frøydis Haugen, 2. nestleder (ny)

Einar Frogner, styremedlem (gjenvalgt)

Birte Usland, styremedlem (ikke på valg)

Arnstein Røyneberg, styremedlem (gjenvalgt)

John-Erik Skjellnes, styremedlem (ikke på valg)

Nils Asle Dolmseth, TINEs styrerepresentant (gjenvalgt)

Oddveig Gikling-Bjørnå, Norturas styrerepresentant (gjenvalgt)

Arne Elias Østerås, Felleskjøpets styrerepresentant (ikke på valg)

Bodhild Fjelltveit, 1. varamedlem (gjenvalgt)

Erling Aas-Eng, 2. varamedlem (ny)

Bente Stensland, 3. varamedlem (ny)

– Brita Skallerud har vi ikke egentlig råd til å miste, slik jeg ser det. Hun har vætt en av våre tydeligste stemmer i mange år, og er på en måte et slags varemerke for Norges Bondelag. Det er ikke til forkleinelse for andre i ledelsen her, men Brita har vært med lenge, og det er mange forbinder henne med Bondelaget. Du har vært omstridt, men det tror jeg er bra. I et styre der det ikke er spenninger skjer det veldig lite. Jeg vet at Frøydis vil gjøre en veldig god jobb som nestleder, men jeg håper og tror at Brita vil få en rolle i Bondelaget også fremover. Det trenger denne organisasjonene og det trenger norsk matproduksjon, sa Aas-Eng videre.

Slaktet valgkomiteen

Også Egil Chr. Hoen, fylkesleder i Buskerud, skrøt av Skallerud. Valgkomiteen levnet han derimot liten ære.

– Jeg har fått klare innspill på at Brita ikke har blitt behandlet med den respekt som en person som har lagt ned så mye arbeid og betydd så mye for Bondelaget fortjener. Dette håper og forventer jeg at valgnemnda tar en grundig evaluering på og forbedrer prosedyrene sine. Jeg vil ikke gå i detalj fra talerstolen, men jeg tror dere skjønner hva jeg mener, sa Hoen.

Skallerud fikk beskjeden midt i bruddet, noe hun selv sa var vanskelig. Hoen mente det beste ville være om hun hadde fått et år til i vervet.

Annonse

– Jeg er av den oppfatning at Bondelaget hadde vært tjent med å ha med Brita et år til. En så erfaren tillitsvalgt ville vært svært verdifullt i en krevende valgkamp. Når det er sagt vil jeg gjerne presisere at jeg ønsker Frøydis inn i styret. Hun kan helt sikkert tilføre verdifull kunnskap. Vi blir satt litt sjakk matt i valget av andre nestleder. Nemnda foreslår å kaste en person som har fått veldig mye skryt. Hvis vi skulle ende med en Det burde være mulig å gi Brita tillit et år til, og samtidig ivaretatt Frøydis sitt engasjement, sa han.

Også Torleif Müller, fylkesleder i Vestfold, var misfornøyd med valgkomiteen.

– Jeg vil begynne med å si at Frøydis er en flott og god kandidat, sikkert vil gjøre en god jobb. Fra Vestfold er det kjipt at vi ikke får med oss Brita videre. Vi har hatt veldig glede av å ha med henne, og har fått mye nytte av henne. Hun er tydelig, folkelig pakker ikke inn ting i bomull. Har du ømme tær må du passe deg litt, men det synes vi er helt ryddig. At vi har råd til å sløse vekk en sånn ressurs som Brita, da har vi jaggu god råd. Valgkomiteen får også ta med seg det med personalpolitikk, og hvordan vi behandler mennesker. Jeg går ikke i detalj på det, men vi behandler folk ordentlig, sa han.

Glade for Frøydis

Det var ikke uventet også flere som gikk opp og tok til orde for Frøydis Haugen. Fylkesleder i Sogn og Fjordane Anders Felde mener det er bra med mer geografisk bredde i forhandlingsutvalget.

– Forhandlingsutvalget er på mange måter elitedivisjonen i Bondelaget. Det henger høyt. Jeg ønsker å være en relativt ærlig og ryddig person, og skal være ærlig på at vi er blant dem som har jobbet for å få Frøydis inn i forhandlingsutvalget som andre nestleder. Det skal være et sted for våre beste hoder. Det skal også være både en viss kontinuitet og en viss fornying. Jeg tror det er viktig med bredde i størrelse, produksjon og i geografien er en fordel. Jeg kan ikke stå her uten å skryte av Brita. Jeg har ingen ting på utsette på henne, hun har gjort en fantastisk jobb gjennom mange år, hun er engasjert uansett tema, hun leverer til tusen hele tiden. Hun er en dreven, og av mange fryktet, debattant. Slik skal det være når du er i forhandlingsutvalget. Jeg vil takke for den fantastiske jobben du har gjort. Frøydis er engasjert og har mange av de samme egenskapene. Noen har spurt om hun er tøff nok. Hun er spørrende og lyttende, men når det gjelder er hun tøff.

Kari Sigrun Lysne, utsending fra Sogn og Fjordane mente valgnemnda burde funnet plass til begge to.

– Jeg har og vært godt fornøyd med Brita, og er glad vi får inn Frøydis. Jeg synes det er synd vi ikke har plass til begge to flotte damene i styret i Norges Bondelag. Vi får alltid høre det er for få damer, og er har vi to fantastisk gode damer, så da burde det være plass til begge to.

Asgeir Slåttnes, fylkesleder i Troms, roste også valgkomiteen.

– Jeg vil først takke valgnemnda for en grundig presentasjon av arbeidet deres, og hvordan det er tenkt. Jeg har stått på denne talerstolen og kritisert dårlig distriktsrepresentasjon, og dårlig representasjon av småfenæringa i styret. Jeg har sagt i mange sammenhenger at jeg mener det bør være minst en fra distriktslandbruket og en fra sentrale områder i ledelsen. Det tror jeg Bondelaget hadde tjent på. På den bakgrunnen er jeg glad innstillingen er slik den er. Om Frøydis som er foreslått: Jeg er blitt kjent med henne de fire årene hun har vært løsningsorientert. Hun er veldig kunnskapsrik og dyktig, og hun er veldig på i sosiale medier. Hun kritiserer aldri noen, og uansett hvor dumme spørsmål og kommentarer du har, tar hun deg aldri. Det er en veldig god egenskap i den jobben hun skal inn i nå. Hun er en byjente, med en annen bakgrunn og et annet nettverk enn en typisk bondetamp. Jeg tror vi får en ny kandidat inn, sa Slåttnes.

Neste artikkel

Valgkomiteen innstiller på Bartnes