Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre regulert rypejakt i nord

Nytt tallmateriale tilsier «friere» rypejakt i Nord-Norge.

Rypejakt: Foreløpige konklusjoner tilsier mindre regulering av rypejakta på store områder i Nordland og Troms fra høsten av. (Foto: Trond Baadstø)

Sammen med norske jegere, har Statskog samlet rypedata over flere år. Det unike tallmaterialet gir nå et bedre system for både rypa og rypejegeren, melder Statskog på sine hjemmesider.

De foreløpige konklusjonene tilsier mindre regulering av rypejakta på store områder i Nordland og Troms fra høsten av. Samtidig vil områder med for høyt jaktpress bli strengere regulert.

– Vi skal regulere jakta på en måte som rypebestanden tåler. Samtidig vil Statskog slippe til flest mulig jegere. Med mer fakta på bordet kan vi bedre ivareta både rypa og rypejegeren i et mer forståelig og treffsikkert system, uttaler fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen.

Les også: Reagerer på nemndenes vedtak

Store forskjeller

I et samarbeid med dem som har jaktet i Nordland og Troms, har Statskog samlet informasjon om hvor mange som har jaktet, hvor de har jaktet, i hvor mange dager og antall skutte fugl. Dette sammenholdes med om lag 1 400 kilometer takseringslinjer som forteller noe om kyllingproduksjonen. Statsforetaket sitter dermed på et omfattende datamateriale.

– Dette er unikt også i internasjonal sammenheng og blir allerede brukt i forskning på doktorgradsnivå, sier Eiken Olsen.

Jakta ser ut til å spille liten eller ingen rolle for rypebestanden i en lang rekke jaktfelt. Andre steder ser jaktpresset ut til å være for høyt til å være bærekraftig over tid. Statskog har presentert resultater og vurderinger i en rekke åpne møter med jeger- og fiskerforeninger i Nordland og Troms i løpet av våren.

Annonse

Les også: Mener Dale bør gis ulveansvar

Sju av ti tomhendte hjem

Statskogs tallmateriale viser blant annet at:

* de fleste rypene skytes i løpet av september måned.

* sju av ti jegere går tomhendte tilbake etter endt jaktdag, mens to av ti får med seg en eller to ryper hjem. Nesten ingen jegere skyter mer enn dette.

* den typiske rypejegeren (sju av ti) jakter rype mellom én og fem dager i løpet av sesongen, men en god del (to av ti jegere) bruker så mye som seks til ti dager i sesongen. Svært få jegere bruker mer enn ti dager i året på rypejakt.

Les også: Reddet lam etter tre døgn på fjellhylle

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018