Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener Dale bør gis ulveansvar

Frp i Innlandet vil flytte forvaltningen fra Miljødep.

Vil flytte forvalteransvaret: Frp-representanter i Innlandet – her ved partiets landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen – vil flytte rovviltforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. (Foto: Anders Sandbu)
Vil flytte forvalteransvaret: Frp-representanter i Innlandet – her ved partiets landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen – vil flytte rovviltforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. (Foto: Anders Sandbu)

Bakgrunnen for utspillet, er blant annet de store ulvetapene i vår og sommer – særlig i Innlandet. I Gran, Hurdal og Toten ble rundt 300 sauer drept eller skadet av en svensk ulv, før ulven ble tatt av dage. Partiet mener dagens forvaltning, under Klima- og miljødepartementet, svekker en hel næring.

– Vi godtar ikke at ulv og andre rovdyr er i ferd med å ødelegge for landbruk og matproduksjon i stadig flere regioner, sier Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen til Nationen fredag.

Han representerer Oppland på Stortinget.

Les også: Krever rask avklaring om ulvekompensasjon

To typer briller

Frp i Innlandet mener at det øverste ansvaret for ulveforvaltningen i Norge nå bør flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbrusdepartementet. Sistnevnte har etter Frp-representantenes syn en mer helhetlig tilnærming til rovviltproblematikken.

– Når Fremskrittspartiet kommer i regjering igjen, vil vi kreve at det skal gjøres endringer i oppgavefordelingene i departementene. Det går enkelt og greit ut på at all rovviltrforvaltning flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, sier Ørsal Johansen til avisen.

Annonse

Han mener det i dag finnes to slags briller i rovdyrforvaltningen.

– Vi kan framover ikke bare bruke vernebriller, men også benytte briller som går på det å produsere mat i Norge. Frp vil ikke lenger godta at vi må droppe matproduksjon fordi vi skal bevare så mye rovdyr som vi gjør, påpeker Ørsal Johansen.

Han sier samtidig at partiet ikke imot å ha rovdyrstammer som sådan, men at disse «må kunne forvaltes slik vi gjør med alt annet vilt i Norge.»

Les også: Travel tid for sauens øverste leder

Neste artikkel

Regjeringa må vurdere hvordan grendenett kan få strømstøtte