Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet ønsker rask nedslakting av 2 200 rein

Bør gjennomføres innen ett år, mener Mattilsynet.

Ønsker raske tiltak mot spredning: Mattilsynet og Vitenskapskomiteen tar begge til orde for omfattende tiltak for å hindre storstilt spredning av den fryktede hjortedyr-sykdommen skrantesjuke. Bildet er tatt av en reineier på Saltfjellet i Nordland. Denne besetningen har ingen relasjon til skrantesjuke. (Foto: Privat)
Ønsker raske tiltak mot spredning: Mattilsynet og Vitenskapskomiteen tar begge til orde for omfattende tiltak for å hindre storstilt spredning av den fryktede hjortedyr-sykdommen skrantesjuke. Bildet er tatt av en reineier på Saltfjellet i Nordland. Denne besetningen har ingen relasjon til skrantesjuke. (Foto: Privat)

Utspillet fremgår av Mattilsynets svar til Landbruks- og matdepartementets bestilling om oppfølging av skrantesjuke – eller Chronic Wasting Disease (CWD).

Her poengterer Mattilsynet at det er viktig å gjennomføre nedslaktingen av villreinstammen i Nordfjella i løpet av ett år. Hvis ikke, vil sjansen for å lykkes reduseres betraktelig, mener tilsynet.

Også Vitenskapskomiteen for mattrygghet har tatt til orde for omfattende tiltak. Komiteen har åpnet opp for å skyte alle hjortedyr i enkeltbestander, slik Bondebladet omtalte før påske.

Les også: Krever fortgang for å unngå løpsk skrantesjuke

– Det finnes ingen ferdig plan for hvordan dette skal gjøres, men vi prøver etter fattig evne å ta et ansvar i denne vanskelige saken, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet, til NRK Buskerud fredag.

Alle dyr som skal avlives skal testes for skrantesjuke og dyr som ikke har sykdommen er i utgangspunktet egnet som mat.

Annonse

I Mattilsynets tilrådning om skrantesjuke ber de om rask nedslakting av all rein på Nordfjella. Tidligere målinger tilsier at det dreier seg om cirka 2 200 rein.

Den endelige avgjørelsen er det Landbruks- og matdepartementet som skal ta.

Les også: – Skrantesjuke vil spres til EU

Det var i april 2016 sykdommen ble funnet i et reinsdyr i Nordfjella villreinområde, mellom Hemsedal og Lærdal. Dette var første gang skrantesyke ble påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea, og første gang den ble påvist hos rein.

Neste artikkel

En tredel av villreinkvota tatt ut