Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lovendringsforslag sables ned

«Skandale» «Skinnprosess» Helgesens lovendringsforslag møter motbør.

Ulvestriden vedvarer: Kritikken mot miljøminister Vidar Helgesen (H) har ingenlunde stilnet – heller ikke etter at statsråden fredag ettermiddag fremmet forslag til en endring i naturmangfoldsloven som skal gi bedre samsvar med Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Bondelaget kaller det hele en skinnprosess, og reksjonene er sterke også politisk. Her er Helgesen på besøk hos småbrukarlagsleder og sauebonde Merete Furuberg på Finnskogen i fjor vinter (Foto: Anders Sandbu)
Ulvestriden vedvarer: Kritikken mot miljøminister Vidar Helgesen (H) har ingenlunde stilnet – heller ikke etter at statsråden fredag ettermiddag fremmet forslag til en endring i naturmangfoldsloven som skal gi bedre samsvar med Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Bondelaget kaller det hele en skinnprosess, og reksjonene er sterke også politisk. Her er Helgesen på besøk hos småbrukarlagsleder og sauebonde Merete Furuberg på Finnskogen i fjor vinter (Foto: Anders Sandbu)

Miljøminister Vidar Helgesen (H) la fredag ettermiddag fram en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldsloven om lisensfelling av ulv. Endringen vil ifølge regjeringen gi rovviltforvaltningen «en noe større mulighet for felling av ulv». Tanken bak, er også at det nå skal bli bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.

Men regjeringen legger ikke opp til noen lisensfelling i vinter. Tidligere juridiske konklusjoner står fast, opplyste statsråden under en pressekonferanse fredag. Der kom Helgesen med tre hovedbudskap:

– For det første ligger de juridiske vurderingene fra tidligere fast. For det andre: For å gi en noe større mulighet til felling av ulv og forvaltning av ulv ikke minst i ulvesonen, legger vi fram forslag til endring av naturmangfoldsloven som er i tråd med Bernkonvensjonen. For det tredje, forvalter vi nå Stortingets ulvepolitikk, sa statsråden.

Les også: – Helgesen begrenser handlingsrommet for ulvefelling

Kritikken stilner ikke

Men kritikken har ikke stilnet av den grunn. Ei heller hos Høyre på Stortinget. Departementet har nå for første gang også vurdert om ulven kan skytes på lisensjakt ut fra hensynet til samfunn og offentlige interesser, men svaret er fortsatt nei. Høyres Gunnar Gundersne i Stortingets næringskomité reagerer skarpt.

– Det er en skandale, det er helt ufattelig. Advokat Bjørn Stordranges utredning (gjort for blant andre Norskog, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Skogeierforbundet, journ. anm) er helt tydelig på at jakt kan skje etter dagens lovverk. Mennesker er helt utdefinert fra ulvesonen. Først fortrenges interessene til folk som lever av utmarka, og så sier man at det ikke er skadepotensiale. Det er totalt uforståelig, sier Gundersen til Nationen fredag.

Også bondelagsleder Lars Petter Bartnes går hardt ut mot statsråd Helgesens lovproposisjon.

– Dette viser at Helgesen heller ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt (4-6 ynglinger av ulv, journ.anm.). Dette lovforslaget vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier Bartnes i en pressemelding fredag.

Han betegner det hele som en «skinnprosess».

– Lovendringsforslaget regjeringen legger fram i dag, er det samme som ble sendt ut på høring med tre døgns frist sist fredag. Nå blir det tydelig at dette kun har vært en skinnprosess der konklusjonene har vært gitt på forhånd. I tillegg er lovendringen totalt unødvendig. Det er alt i dag samsvar mellom naturmangfoldsloven og Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen, fremholder Bartnes.

Les også: Har påvist fra 84 til 91 ulver i Norge

Venstre kritisk

Annonse

Proposisjonen tærer også på forholdet mellom regjeringen og dens ene støtteparti Venstre. Partiet varsler overfor VG at de vil prøve å stoppe lovendringen. Men i motsetning til Bondelaget og Høyre, mener Venstre regjeringen går altfor langt i å gi mulighet til å skyte flere ulv.

«Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til pressekonferane hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv. Det har Venstre ikke tenkt til å la han gjøre», skrev Venstre-nestleder Ola Elvestuen på Facebook fredag formiddag, i forkant av Helgesens presentasjon. Elvestuen tilføyer:

– Bare så det er klart: Samarbeidsavtalen gjelder. Vi må ha en enighet mellom alle fire partiene før det skal gjøres noen endringer.

Endringen er heller ikke diskutert med Høyres stortingsgruppe, sier Gundersen.

Fastholder nei til å ta ut 47 ulver

Helgesen betegner på sin side dialogen med Venstre som «god, men ikke ferdig».

– Vi er svært opptatt av respekten for samarbeidsavtalen, som har tjent oss og landet vel i snart fire år. Nå vil det være opp til Stortinget om vår foreslåtte endring kan gi grunnlag for felling i år. Gjør Stortinget den jobben meget raskt, vil det være opp til de konkrete vurderingene i forvaltningen om det kan bli lisensfelling i år. Vil dette være en bestemmelse som gir hjemmel til alle de fellingene rovviltnemndene ønsket (i alt 47 ulver)? Nei, det vil det neppe være, sa Helgesen under pressekonferansen.

Hvor mange fellinger kan det så bli? Statsråden viste under pressekonferansen til en svensk dom som er kommet til at 11 prosent av deres bestand kan tas ut. Sverige har imidlertid en mye større ulvestamme.

– 11 prosent uttak kan være en indikasjon for videre uttak også i Norge, men man kan ikke bare klippe og lime denne dommen inn i Norge. Men vi kan klippe inn Bern-bestemmelsen i norsk rett. Det blir en konkret vurdeirng ut fra bestandsmålet hvor store uttak proposisjonen kan gi adgang til, sier statsråden.

Les også: Helgesen møter press fra alle kanter

Neste artikkel

Ulvetispe felt i Eidsvoll