Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Legger opp til hurtig framdrift

Fordelingsforhandlingene er i gang.

Forhandler: Temaer som svin og opplysningskontor er aktuelle temaer i forhandlingene, bekrefter Lars Petter Bartnes, uten å ville utdype.

Stortinget har sendt jordbruksoppgjøret tilbake til partene. Nå er den helt nye varianten av forhandlinger, i gang.

Der er det summen Stortinget har bestemt, som skal fordeles.

– Partene er enige om å forholde seg til stortingsvedtaket om en ramme på 625 millioner kroner, og at 130 millioner kroner fra Landbrukets utviklingsfond kan fordeles, sier Lars Petter Bartnes, som leder jordbrukets forhandlingsdelegasjon.

– Partene møttes i går, og startet fordelingsforhandlings-løpet. Vi har utvekslet arbeidsdokumenter som grunnlag for forhandlingene. Vi forventer at vi bruker de nærmeste dagene til å finne løsninger, sier han.

– Partene er i oppstartfasen. Vi arbeider nå med å avklare innholdet i statens arbeidsdokument, sier Bartnes, og forteller at de skal ha neste møte med staten i dag.

– Vil det bli forhandlinger om spørsmål som om svin skal over i volummodellen, og skjebnen til opplysningskontorene?

– Det er aktuelle temaer i forhandlingene, sier Bartnes.

Annonse

– Hva vil skje dersom dere bryter forhandlingene? Vil dere da få 625 eller 410 millioner kroner?

– Ramma for fordelingsforhandlingene er fastsatt i stortingsforhandlingene. Vi legger til grunn at ramma er fastsatt for begge mulige utganger, enighet og uenighet.

– Er staten enig i det?

– Vi er i en forhandlingssituasjon. Jeg kan ikke gå lenger i kommentarene mine.

– Hva er tidsplanen videre?

– Vi bruker dagene framover, med sikte på å finne en løsning mellom partene. Vi legger opp til hurtig framdrift. Men det er ikke avtalt en endelig frist for å avslutte forhandlingene. Men vi har gått i forhandlinger, og ønsker hurtige forhandlinger, sier Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

Meiner Venstre er heilt på villspor