Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever mer aktivt grønt tollvern

Grøntnæringa krever skjerpet tollvern.

Bekymret for konkurransekraften: Grøntprodusenter opplever en stadig tøffere konkurranse fra utlandet. – Vi ble skuffet over de økte tollfrie kvotene Norge ga til EU i vår. Importvernet må sikre at produsentene får den prisen vi har kalkulert med, sier seniorrådgiver Sidsel Bøckman i Norsk Gartnerforbund. (Foto: Shutterstock)

Norske grøntprodusenter opplever en mer presset hverdag i kjølvannet av at Norge i vår ga EU økte tollfrikvoter. Næringa krever nå skjerpet tollvern.

Grøntprodusenter merker at de har fått svekket sin konkurransekraft etter at Norge og EU i vår kom til enighet i de såkalte artikkel 19-forhandlingene i EØS-avtalen.

EU fikk da økt tollfrikvoter for blomstrende potteplanter fra dagens 8 til 20 millioner kroner.

Totalt har EU nå en tollfrikvote på 27 millioner. I grønnsaksmarkedet, er andelen norske varer på 52 prosent per 2016. Det viser totaloversikten fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.

2017-tall foreligger ikke ennå.

– For mye import

I grønnsaksfylket Buskerud råder det stor bekymring blant produsentene:

– Tilbakemeldingene fra grøntprodusentene i fylket, er i det alt vesentlige at tollvernet er det aller viktigste for dem. Det ser vi også i innspillene til jordbruksforhandlingene. Produsentene er veldig bekymret for de tollnedsettelsene som blir gitt med jevne mellomrom, forteller fylkesleder Egil Hoen i Buskerud Bondelag.

Han mener det ligger et stort potensial i den norske grøntproduksjonen, men er klar på at tollvernet må styrkes for å sikre norske produsenter mer likeverdige konkurransevilkår.

– Det er altfor mye import. Vi må bruke tollvernet mer aktivt, og ta vare på den verdiskapingen som kan foregå i Norge.

– Landbruksministeren peker stadig på at potensialet i tollvernet er oppbrukt?

Annonse

Økt EU-import

I skyggen av brexit, ble Norge og EU i vår enige om en avtale om handel med jordbruksprodukter.

Avtalen åpner for økt tilstrømming av ost, kjøtt og andre jordbruksvarer fra EU-landene og kommer på toppen av de tidligere avtalene fra 2003 og 2012.

– Er det politisk vilje, går det an å justere tollvernet. Men da nytter det ikke å reise til EU og innrømme tollfrikvoter i hytt og pine.

Konkurransen skjerpes

Også Gartnerforbundet er bekymret for utviklingen, som kommer i tillegg til det press produsentene opplever fra annet hold.

– Vi får tilbakemeldinger fra grøntprodusenter om at de jobber og jobber for å effektivisere og få lønnsomhet i sin drift, men at det allikevel bare blir mer konkurranseskjerpede forhold hele veien. Samtidig blir vi stadig pålagt flere tiltak vi må gjøre administrativt og reguleringsmessig, slik som arbeidstilsyn. Da går det med mye mer tid på de oppgavene som skal gjøres utenom selve produksjonen, sier seniorrådgiver Sidsel Bøckman i Norsk Gartnerforbund.

Hun understreker at importvernet i det minste må opprettholdes på dagens nivå.

Bøckman viser også til at det i dag er overproduksjon i Europa, både på grønnsaker og blomster. Bonden er ofte den tapende part.

– Det blir tilbudt varer til så lav pris at det nesten ikke spiller noen rolle at det er toll. På blomstersiden, dumpes mange varer inn i det norske markedet. Utenlandske aktører vil gjerne selge til Norge, fordi de får så gode priser her. Heldigvis har vi norske produsenter som satser på kvalitet, sier Bøckman.

Omsetningen har flatet ut

Totaloversikten fra Opplysningskontoret for frukt og grønt, viser også at omsetningen av norsk frukt, bær og grønnsaker i volum per capita har flatet ut de siste årene.

Nivået er ikke så mye høyere per 2016 enn så langt tilbake som i 2008. I hele perioden 2007 til 2016, har den gjennomsnittlige veksten for frukt, bær og grønnsaker kun vært på 0,5 prosent per capita.

Neste artikkel

Lågare toll på landbruksvarer frå fattige land