Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag

Vanskelig å forstå, mener kornbonde Hallvard Sundal.

Uforstående: – Det er vel ingen kornområder som har flere gamle og dårlige korntørker enn Trøndelag,

I Nord-Trøndelag har Innovasjon Norge definert korntørker som ikke-prioritert tiltak for støtte. Heller ikke i Sør-Trøndelag når det opp i prioriteringene. – Det er veldig rart, sier Hallvard Sundal på Inderøy.

Innovasjon Norge er viktig for mange bønder som skal investere, men bønder i Trøndelag kan ikke regne med støtte dersom de vil investere i korntørke. Hallvard Sundal driver 150 mål korn på Inderøy.

– Jeg har maskinsamarbeid sammen med en kamerat, og vi lurte på om vi skulle satse på fremtida ved å investere i en korntørke for å sikre kvaliteten i sene trønderske høster, sier han.

Fikk nei

For å realisere prosjektet tok han kontakt med Innovasjon Norge for å undersøke mulighetene for pengestøtte.

– Jeg ble overrasket. Det første jeg gjorde var å ta kontakt med Innovasjon Norge sentralt. Jeg kom til et kontor i Oslo mener jeg, hvor jeg fikk beskjed om at de ga tilskudd til korntørker, også i Trøndelag. Deretter ble jeg satt over til en i Steinkjer, men der fikk jeg beskjed om at det ikke ble gitt støtte til korntørker i Trøndelag.

Dermed ble det kroken på døra for korntørke. Innovasjon Norge er delt opp i regioner, som stort sett følger fylkesgrensene. En gjennomgang av hva som får støtte i de ulike fylkene viser at korntørker får støtte i alle kornfylker, bortsett fra Trøndelag.

Vil ha trønder-tørke

Det synes Sundal er vanskelig å forstå. Trøndelag er ikke kjent for å ha spesielt tørre høster, selv om de har vært heldigere enn bøndene på Østlandet i år.

– Det er merkelig. De bør ta seg i mente den høsten som har vært. Selv om det var på Østlandet de hadde mye regn i høst, har vi det ofte her også. Da er vi avhengig av å ha en egen tørke, eller en vi eier sammen med noen.

Sundal mener også at støtte til korntørke ville bidra til å øke matproduksjonen, noe Stortinget har vedtatt som politisk målsetting.

– Jeg tror mye av støtten går til storfe, men vi må se på hva vi trenger mer av. Korn brukes i alle husdyrproduksjoner, og vi vil ikke komme i en situasjon med overproduksjon av korn.

Trenger egen tørke

En god korntørke er viktig for å sikre god kvalitet på kornet, både til fôr og mat

Annonse

Han mener det er stort behov for nye korntørker i regionen.

– Det er vel ingen kornområder som har flere gamle og dårlige korntørker enn Trøndelag. Det er mange gamle anlegg fra 60- og 70-tallet. En god korntørke er viktig for å sikre god kvalitet på kornet, både til fôr og mat.

Å levere til sentrale kornanlegg er ikke alltid mulig.

– Nei, de greier jo ikke ta unna alt. Det blir fullt, og da slutter de å ta imot.

RMP-midler

Når det gjelder RMP-midler kommer kornbønder i Nord-Trøndelag dårligere ut enn andre.

– Vi får heller ikke tilskudd til fangvekster om høsten. For den gjengse bonde betyr det ikke så mye her, men jeg og kameraten min driver med forsøk og prøver nye ting. Det er ikke noen billig affære, sier han.

Bønder i Sør-Trøndelag får derimot støtte til fangvekster. På telefon bekrefter Anders Mona hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at det tidligere har vært gitt også i Nord-Trøndelag, og at det er et spørsmål om prioriteringer. Det er uklart hva som vil skje når de to fylkene blir slått sammen.

Sundal mener det ville være bedre om økonomien i korn var mindre avhengig av tilskudd.

– Jeg synes pengene burde komme mindre fra tilskudd, og mer på pris. Da ville du tjent mer ved å produsere mer. Det må lønne seg å ha gode avlinger, sier han.

Neste artikkel

Ingen konkurssmell etter tørken