Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er trendene som vil prege framtidslandbruket

Klimaendringene er én av dem.

Store klimaendringer: Klima er en av de tunge landbrukstrendene. Norsk klimaservicesenter spår en temperaturøkning på 4,5 prosent, færre dager med snø, mer regn og 60 prosent økning i flomstørrelse i slutten av dette århundret. Her fra en flom på Østlandet høsten 2015. (Foto: Jordvern Oslo og Akershus)
Store klimaendringer: Klima er en av de tunge landbrukstrendene. Norsk klimaservicesenter spår en temperaturøkning på 4,5 prosent, færre dager med snø, mer regn og 60 prosent økning i flomstørrelse i slutten av dette århundret. Her fra en flom på Østlandet høsten 2015. (Foto: Jordvern Oslo og Akershus)

Norsk landbruk vil stå overfor mange nye utfordringer og muligheter i årene som kommer. Norsk landbrukssamvirke har identifisert fem trender som de tror vil påvirke norsk landbruk i framtida. De er:

1. Klimaendringene

Klimaendringene vil få store konsekvenser for både det norske og det globale landbruket. Allerede i dag kan vi merke at klimaet har endret seg. Forskerne forventer at endringene vil bli større og påvirke oss sterkere i fremtiden.

Norsk klimaservicesenter spår en temperaturøkning på 4,5 prosent, færre dager med snø, mer regn og 60 prosent økning i flomstørrelse i slutten av dette århundret, dersom klimagassutslippene ikke reduseres.

For norsk landbruk trenger ikke konsekvensene av klimaendringene til å bli så dramatiske som for flere av landene lenger sør. Men klimaendringene kan bety mer ekstremvær med vekslende perioder med tørke og økt nedbør.

«Samtidig kan klimaendringene gi oss lengre vekstsesonger og muligheter til å dyrke nye sorter. Rikelig tilgang på rent vann kan utvikle seg til å bli et viktig konkurransefortrinn for norsk landbruk», skriver Norsk Landbrukssamvirke.

Les også: Klimasmart traktorkjøring

2. «Skyldfri» mat og produkter

Markedene utvikler seg alt i den retning. Flere forbrukerrapporter peker på at forbrukerne i større grad vil foretrekke produkter som er trygge, sunne og bærekraftige, uten tilsetningsstoffer og medisiner. SIFO kaller denne typen produkter for «skyldfri» mat.

Maten skal være bra for helsen, samfunnet, klimaet, arbeiderne som lager den og dyrene maten lages av. Norsk matproduksjon er allerede ledende på alle punkter.

Les også: Kun 15 prosent vil ha GMO-mat i butikken

3. Ny teknologi

Ny teknologi ventes å endre norsk landbruk dramatisk.

Ny teknologi har revolusjonert media-, bank-, hotell- og taxinæringen. Også landbruket vil oppleve store forandringer i møte med ny teknologi, mener Norsk Landbrukssamvirke.

Annonse

Som Bondebladet har omtalt tidligere, har en gruppe studenter ved Ås-universitetet NMBU utviklet landbruksroboten «Thorvald». Thorvald kan pløye, gjødsle, så, luke og høste helt av seg selv, 24 timer i døgnet. I tillegg er den fossilfri og veier kun en brøkdel av det traktoren gjør.

Landbruksroboter ventes å gi større avlinger, redusere kostnader, og sørge for mer effektiv tidsbruk for bonden. Samtidig vil klimagassutslipp både i form av fossile utslipp og lystgass kunne reduseres.

Les også: – Roboter kan, bør og vil overta landbruket

4. Produktutvikling og innovasjon

Ny teknologi vil ikke bare effektivisere landbruket og redusere klimagassutslipp, men vil også være premissgiver for mange nye produkter produsert på nye måter, og med helt andre ingredienser enn de vi bruker i dag, mener Norsk Landbrukssamvirke.

Ny teknologi for bioprosessering gjør det mulig å bearbeide materiale fra skog, jord og hav til mat, dyrefôr, kosmetikk eller farmasiprodukter.

Vegetabilske alternativer til egg, melk og kjøtt vil være tilgjengelig. Laboratoriedyrket kjøtt, melkeprotein og egg er allerede fremstilt, og vil kunne kommersialiseres om forbrukerne er villige til å betale for det.

Les også: Kraftfôr med mer norsk råvare

5. Sirkulærøkonomi

I 2050 vil ikke ordet «avfall» eksistere i norsk landbruks vokabular. Knapphet på ressursene vil føre til mer gjenbruk og resirkulering. Norsk Landbrukssamvirke tror også forbrukerne vil etterspørre produkter basert på fornybare og godt forvaltede ressurser.

Norsk landbruk har allerede flere gode prosjekter å vise til når det gjelder utnyttelse av det man tidligere kalte avfall. På grunn av fortrinn som dyrehelse, rene produkter og lav antibiotikabruk, er restråstoff fra norsk landbruk attraktivt for flere industrier, blant annet farmasiindustrien.

Les også: – Norge er en bio-sinke

Neste artikkel

Oppsving for kjekjøtt