Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helikopter og hunder kan bli brukt i ulvejakten

Nye signaler under møte med to statsråder.

Vil ulveherjingene til livs: Regjeringen signaliserer nå at det kan bli aktuelt å bruke både plotthund og helikopter i ulvejakta. (Foto. Colourbox)
Vil ulveherjingene til livs: Regjeringen signaliserer nå at det kan bli aktuelt å bruke både plotthund og helikopter i ulvejakta. (Foto. Colourbox)

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) møtte fredag bondeorganisasjonene. Bakgrunnen for møtet, var ulvens herjinger i Gran og Hurdal de siste ukene. Mer enn 120 sauer og lam er drept eller avlivet etter ulveangrep i disse områdene. Det har vist seg at det er en svensk ulv som står bak herjingene.

Åpner for helikopter

I forkant av møtet, sendte Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit et brev til regjeringen, hvor de ber om en rekke avklaringer. Ikke minst gjelder det hvilke tiltak regjeringen vil iverksette ved observasjoner og rovviltangrep i beiteprioriterte områder.

Organisasjonene ønsker bruk av både hunder og helikopter i jakten, noe regjeringen nå vil vurdere. Det forteller Bondelagets rovviltansvarlige, Einar Frogner.

– Vi håper resultatet av møtet blir at det settes ut norske plotthunder. Men det skjer nok neppe før neste sesong. Vi har også fått signaler om at det skal være mulig å bruke heikopter i jakten, når det er hensiktsmessig. I tillegg mener vi det er viktig at regjeringen ser på hva som skal være betingelsene for å iverksette beitenekt. Et sånt tiltak gjør det bare enda vanskeligere for dem som mister dyra til rovvilt, sier Frogner til Bondebladet etter møtet.

Bondelaget mener at Statens Naturoppsyn (SNO) må på banen for å avhjelpe de lokale sauebøndenes situasjon.

– Når vi får situasjoner som de i Gran og Hurdal, trengs det hjelp, beredskap og aktører med kunnskap om hvordan løse problemet. SNO vil kunne bidra med menneskeressurser. De vet hvordan man jakter på ulv, og de kan sette ut helikopter. Bruk av helikopter og plotthunder, er tiltak vi mener må iverksettes i samarbeid med de lokale, sier styremedlemmet i Norges Bondelag.

Les også: Set av 20 millionar til ulvekommunar

Les også: Gjenopptar sine verv i rovviltnemnda

Frykter flere angrep

Bondeorganisasjonene er klare på at beiteretten og -bruken må bestå, og at myndighetene da må være seg sitt ansvar bevisst. I tillegg til skjerpet beredskap, krever bondeorganisasjonene at sauebøndene som allerede har lidt tap må bli fullt ut økonomisk erstattet. De andre tapene vil aldri kunne erstattes, påpeker Frogner.

Han håper det vil være mulig å unngå flere ulveangrep som de man har sett den siste tiden, men mener det er all grunn til å frykte det motsatte.

– I Rendalen i fjor skulle det være én ulv, sa man. Det var fire, hvorav tre norske. Det er også observert ulv i Agder, og i Ringebu i Gudbrandsdalen. Med den totalstammen som finnes i Sverige og Norge, er det all grunn til å frykte at vi får flere ulveangrep også flere steder i landet. Det er summen av tiltak som framover blir viktig.

Annonse

Om man så skyter enhver ulv som dukker opp i disse pressområdene: Vil det egentlig hjelpe, gitt omfanget av grenseulv og manglende avklaring med Sverige om hvordan håndtere streifulv til Norge?

– Ethvert individ som ikke kommer, gjør ikke skade. Det er derfor vi mener det er grunnleggende galt at vi ikke får gjort de tiltakene vi skulle fått gjort i vinter. Det ble ikke gjort, og derfor er det desto viktigere med akutte tiltak nå, sier Frogner.

Han opplever at regjeringen nå har tatt tak for å komme hardt lidende sauebønder i møte. Først tok statsministeren turen til Hadelandsåsen, og nå har altså to statsråder fulgt opp med å møte bondeorganisasjonene.

– Dette er noe mer enn å sanke Sp-velgere i distriktene?

– Jeg tror situasjonen gjør inntrykk på statsrådene. Og jeg forventer at det blir tatt grep, helt uavhengig av at dette er et valgår. Man har ikke råd til å drive valgkamp basert på menneske- og dyrelidelser. Til det er dette for alvorlig.

Les også: – Ulveforliket er verdiløst

En varslet katastrofe

Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) har som kjent møtt masssiv kritikk for sin oppfølging, eller mangel på sådan, av Stortingets rovviltforlik. Bråket begynte da han før jul reverserte rovviltnemnders vedtak og nektet enhver lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Siden den gang har statsråden måtte svare for seg i Stortinget flere ganger, etter gjentatte runder om hvordan man kan balansere hensyn til Norges internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen, norsk lovverk, Stortingets rovviltforlik og beitenæringen.

– Angrepene i Gran og Hurdal var en varslet katastrofe. Vi visste at ulvestammen var høy. Næringa har sagt at vi måtte forvente slike angrep. Jeg føler veldig med sauebøndene som er blitt berørt. Bare de som har vært i en slik situasjon, kan vite hvordan det føles, sier Frogner.

Les også: Lovendringsforslag sables ned

Neste artikkel

Me treng ein gjerdestandard