Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Helgesen begrenser handlingsrommet for ulvefelling

Skogeierforbundet ikke tilfreds med Helgesens forslag.

– Gir vanskeligere forvaltning: – En endring som ikke gir noen selvstendig hjemmel for lisensjakt, vil gjøre det nærmest umulig å forvalte ulv og andre store rovdyr etter bestandsmål vedtatt av Stortinget, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund. (Åsmund Lang/Magasinet Skog)
– Gir vanskeligere forvaltning: – En endring som ikke gir noen selvstendig hjemmel for lisensjakt, vil gjøre det nærmest umulig å forvalte ulv og andre store rovdyr etter bestandsmål vedtatt av Stortinget, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund. (Åsmund Lang/Magasinet Skog)

Onsdag denne uka kom klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) med forslag til en endring av naturmangfoldsloven, etter sterkt press fra Stortinget. Kravet fra Stortinget har vært at departementet må se på muligheten for en langt bredere tolkning av loven, og ikke bare på ulvens skadepotensiale.

– Forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldloven. Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, uttalte Helgesen onsdag denne uka.

Departementet foreslår å innlemme i naturmangfoldloven en bestemmelse om noe utvidet adgang til uttak av blant annet ulv i et begrenset antall ved lisensfelling.

Les også: Har påvist fra 84 til 91 ulver i Norge

– Umuliggjør forvaltning etter bestandsmål

Men kritikken har ikke stilnet av den grunn. Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund mener forslaget ikke gir mulighet for noe økt juridisk handlingsrom for å felle ulv – snarere tvert imot.

– Det ser nå ut til at Helgesens forslag til en endring av naturmangfoldloven, er svaret han vil gi de folkevalgte. En endring som ikke gir noen selvstendig hjemmel for lisensjakt, og er etter departementets tolkning, vil gjøre det nærmest umulig å forvalte ulv og andre store rovdyr etter bestandsmål vedtatt av Stortinget, sier Lahnstein i en pressemelding fredag. Han fortsetter:

– Nok en gang velger Helgesen en fortolkning av lov og konvensjon som begrenser det juridiske handlingsrommet for å felle ulv. Det er ikke å ta Stortinget på alvor.

Annonse

Les også: Mener ulven får for mye oppmerksomhet

– Gir innsnevret handlingsrom

Heller ikke Norges Bondelag tar bølgen for Helgesens nye forslag:

– Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Han viser til at hvis forslaget fra Klima- og miljødepartementet skulle bli vedtatt med tilhørende merknader, vil det gi nye forarbeider til Naturmangfoldloven og i realiteten bety en innsnevring av dagens handlingsrom.

Les også: – Grensen er nådd!

Neste artikkel

Ulven i et smalt eller bredere perspektiv