Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har laget ti bud for jordvern

Du skal verne om matjorda fordi...

Ikea: Delijordet i Vestby har vært mye omtalt i forbindelse med jordvern. (Foto: Anders Sandbu)

Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio, har laget en brosjyre om hvorfor vi må verne om matjorda.

Visste du for eksempel at 95 prosent av maten vi spiser, kommer fra jordbruket?

At 38 prosent av verdens isfrie landareal benyttes til matproduksjon?

Eller at dersom vi lar erosjonen fortsette til 2050, vil vi ha mistet 1,5 kvadratkilometer jordbruksareal som kunne ha dekket kornforbruket til over 1,5 milliarder mennesker?

Annonse

I Europa bygges det ned 2500 dekar dyrka mark hver dag. Nedbygginga av matjord må stanse hvis alle skal ha nok mat i 2050, står det i brosjyren, før den deretter tar for seg blant annet situasjonen i Norge, at jorda gir biologisk mangfold, verner mot flom og er et historisk arkiv.

Brosjyra kan du lese her.

Neste artikkel

Inntektene ned tre prosent frå 2016 til 2017