Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter ustabile kornpriser

Kornbonde Erik Wetlesen er bekymret for en svingende kornpris.

Unge kornbønder: Erik Wetlesen og kona Åse Spornæs driver kornproduksjon i Ås kommune i Akershus. De frykter dårligere kornregulering og en mer uforutsigbar hverdag for kornbønder om regjeringens forslag om å avvikle samvirkebasert markedsbalansering går gjennom politisk. De er også bekymret for rekrutteringen. (Foto: Privat)

Erik Wetlesen (29) er bekymret for en svingende kornpris og tyngre inngang til næringen for unge. Regjeringen svikter de unge, konstaterer Bygdeungdomslaget.

Erik Wetlesen var 27 år da han og kona i 2015 tok over en gård på Vestbygda i Ås kommune. De unge Akershus-bøndene driver her kornproduksjon på 175 mål.

Det ønsker de å fortsette med, men Wetlesen ser flere mørke skyer i kjølvannet av regjeringens jordbruksmelding.

– Vanskeligere å regulere

Blant forslagene, er å avvikle den samvirkebaserte markedsbalanseringen på korn. I stedet skal Landbruksdirektoratet ta på seg «nødvendige oppgaver». Wetlesen mener det vil kunne gi ham en mer ustabil hverdag.

– Det kan bli vanskeligere å regulere prisene oppover. Det er avgjørende for oss at vi sitter igjen med penger for den jobben vi gjør. 175 mål er ikke noe man kan leve av, men det er viktig at vi får dekket opp timene våre og kan sitte igjen med en grei timelønn, sier Wetlesen til Bondebladet.

Han påpeker at Felleskjøpet er den aktøren som best kjenner markedet. Han mener de vil ha mer kontroll på hva som blir sådd og høstet enn Landbruksdirektoratet.

– Jeg har mer tro på at noen som driver med dette hele tida, står for reguleringen. Det er Felleskjøpet som er inne i markedet og har kontroll på hvilke vekster markedet trenger og hva som er på lager. Det kan fort bli overproduksjon på enkelte kornsorter i Norge, for eksempel mathvete, sier Wetlesen.

– Det er viktig for meg som kornbonde å sørge for et godt vekstskifte, og da må vi ha forutsigbare forhold og er avhengig av god markedsregulering. Det forundrer meg også at politikerne ønsker mer byråkrati – noe regjeringen har sagt den skal redusere mengden av, legger han til.

Les også: Vil fjerne regulering for korn og egg

Annonse

Les også: Oppsving for norsk matkorn

Kritisk til pensjonsavvikling

Wetlesen mener også at meldingen er en bjørnetjeneste for unge som vil inn i næringen. Mest kontroversielt er forslagene om å avvikle tidligpensjonen og avløsertilskuddet, mener han.

– Tidligpensjonen kan være nøkkelen til at folk slipper til i næringen. Jeg er veldig takknemlig for at vi slapp til så tidlig. I 20-åra har man pågangsmot og innsatsvilje. Er man 50, er arbeidslysten mindre – og da tør man ikke å satse. Folk må få noen gulrøtter slik at de går inn i næringen.

– Ville du overtatt gården om disse forslagene på det tidspunktet hadde vært en realitet?

– Ja, det ville jeg nok. Dette er gården til kona mi, og vi er sammen om å drive gården. Jeg hadde vært positiv til å drive landbruk her uansett. Imidlertid ville jeg måtte ha tatt flere forhold i betraktning. Jeg er redd for at mye i meldingen går gjennom politisk. Det er ingen selvfølge at meldingen blir stanset av støttepartiene.

Få tiltak som bidrar

Wetlesen får full støtte hos leder Tora Voll Dombu i Norges Bygdeungdomslag.

– Her er det få tiltak som vil bidra til økt rekruttering. Vi føler at regjeringen svikter oss. Landbruket i Distrikts-Norge svekkes i denne meldingen, og da svekkes også bygdene, sier Voll Dombu, som også reagerer på at regjeringen sier nei til et nasjonalt kompetansekrav for bønder.

– Det er skuffende. Forskning viser at bønder med agronomutdanning har høyere inntjening enn bønder uten utdanning. •

Neste artikkel

Ingen anti-kanalisering for kjøttfe