Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter deponi vil ødelegge alt

Bente Andreassen selger gården om deponiet blir realisert.

Mot deponi: Håvard Rud, Bente Andreassen, Jan Tore Skogstad, Steinar Skogstad og Ole Jan Skogstad leverer store mengder melk, kjøtt, egg og korn. Nå kjemper de for framtida som bønder.

– Vi orker ikke bo her lenger, hvis dette deponiet blir realisert, sier Bente Andreassen på Ruken gård i Trøgstad.

Hun og mannen, Håvard Rud, er naboer til et planlagt massedeponi og pukkverk på Riiser gård i Trøgstad.

Bak planene står Eva Karina og Tommy Johansen Riiser. De har søkt om å få etablere et deponi på 3 500 000 kubikkmeter eller rundt 5 000 000 tonn.

Det vil ta 20 år før deponiet er fylt opp, og planen er å få deponere lett forurensede masser. Kommuneplanen skal til politisk behandling til høsten.

Støy og forurensing

Nå rykker naboene ut med sterke bekymringer knytta til planene.

I tillegg til all støyen, frykter de både ras og forurensing fra de enorme massene som etter planen skal lagres i deponiet. Nesten alle i grenda, av ulike årsaker, har skrevet under på protestbrev mot deponiet.

– Vi har gjort store investeringer på gården, og har dobla produksjonen på få år. Vi har investert i robot, og vi har begge to arbeidsplassene våre her. Vi har tre døtre, og har lagt til rette for at en av dem kan overta, sier Bente Andreassen og Håvard Rud.

– Hvis dette blir realisert, vil vi heller selge gården. Vi orker ikke bo her lengre. Tenk på all den anleggsvirksomheten i mange, mange år framover. Dette vil ødelegge hele grenda her, og forringe livskvaliteten vår veldig sterkt, sier Bente.

De to har engasjert advokat til å arbeide med saken. Sammen med naboer har de tenkt å kjempe alt de kan mot deponiplanene.

Kan få alvorlige følger

Både Norsk landbruksrådgiving og Animalia har uttalt seg om de negative følgene et eventuelt deponi og pukkverk vil medføre. Begge instanser mener dette kan få alvorlige følger for de tre involverte gårdene.

Kommunen er allerede i gang med sprenging og graving over Riiser gård til ny vann- og kloakkledning. Denne traseen ble lagt om etter at forslaget om nytt deponi ble lansert.

– Traseen med ny vann- og kloakkledning ble lagt om, fordi en annen nabo hadde innvendinger mot den planlagte traseen, sier rådgiver Hans Gunnar Raknerud i Trøgstad kommune.

Veldig sårbare for støy

Bente og Håvard får sterk støtte fra nabogårdene, Jan Tore Skogstad og faren Steinar Skogstad, samt Ole Jan Skogstad på Tangen gård.

Annonse

Jan Tore tok over Skrikerud gård etter faren den 1. januar 2016. Han driver egg- og kornproduksjon og har konsesjon på 20 000 verpehøner.

Steinar Skogstad satte opp nytt hønehus i 2010 til 10 000 frittgående høner. I tillegg måtte sønnen bygge om et hønehus fra miljøbur til frittgående høner i 2012. Her er det også plass til 10 000 høner

Støyen fra sprengningsarbeidet som pågår merkes godt i hønsehusene til Jan Tore.

– Vi merker det godt på hønene. Både høner og slaktekylling er veldig vare for lyd og rystelser i grunnen. De blir fort stressa og oppskremt, og støy fører til at de flyr i tak og vegger, sier Jan Tore.

Pukkverket skal etter planen etableres 500-1000 meter fra hønsehusene på Skrikerud.

– Det kan ikke gå bra. Det blir ikke mulig å drive med eggproduksjon her, dersom dette blir en realitet. Jeg tok over gården i god tro, men et eventuelt massedeponi og pukkverk vil ødelegge alt sammen.

– Galskap med deponi her

Ole Jan Skogstad bor i Skiptvet, men har 280 000 slaktekyllinger på Tangen gård, like nedenfor Riiser gård. Han mener det er galskap å plassere et deponi her.

– Riiser gård ligger på toppen av grenda her. Det betyr at vannet drar over og ned til meg. Vassdraget hører til Glomma vannregion. Derfor kan utslipp og forurensing få store konsekvenser, sier Ole Jan Skogstad.

Hvorfor, hvorfor vil kommunen ha et deponi her, spør kyllingbonden.

– Hvorfor endra de traseen på vann og kloakk etter at deponiplanene kom? Det har ikke vært noe informasjon om dette. Det er noe muffins med hele saken – det er noe som ikke stemmer. Dette ødelegger alt for oss, og for de av ungene våre som har planer om å drive videre.

Eva Karina og Tommy Johansen Riiser ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Føler seg overkjørt av myndighetene

Neste artikkel

Utfordrer jordloven