Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskere delt i synet på brudd-risiko

Professor Reidar Almås tror på brudd og penge-påplusning.

Tror på brudd: Professor Reidar Almås mener det er overveiende sannsynlig at det blir brudd i årets jordbruksforhandlinger, blant annet fordi jordbruket har lite å tape på å bryte. Blir det brudd, tror han på pengepåplusninger i Stortinget. (Foto: Linda Sunde)

– Jeg tror det er 90 prosent sjanse for at forhandlingene ender med brudd og at det dermed vil bli opp til Stortinget å sette rammene for en avtale, sier professor og landbruksforsker Reidar Almås til Nationen.

Han begrunner det med tre forhold:

* Den store kroneavstanden mellom statens tilbud og bondeorganisasjonenes krav

* Det er stortingsvalg til høsten

* Jordbruket har lite å tape på å bryte – og lite å vinne på å inngå en avtale med staten i år.

Almås tror også på pengepåplusninger i 200-300-millionersklassen i Stortinget om det skulle bli et brudd, slik at føringene fra Stortinget om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrkesgrupper blir fulgt opp i årets jordbruksoppgjør.

Annonse

Staten mener på sin side at deres tilbud ikke bare er en god oppfølging av disse føringene, men at tilbudet endog er en bedre oppfølging enn det jordbruket har lagt inn i sitt krav.

Les også: Starter forhandlinger

Nibio-forsker tror på avtale

Forsker Ivar Pettersen ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) mener på sin side at det blir avtale i år. I så fall vil Frp, som har hatt landbruksministeren gjennom hele den blåblå regjeringsperioden, ha landet tre av fire oppgjør med bondeorganisasjonene. Bare i 2014, under Sylvi Listhaug, er det blitt brudd den siste fireårsperioden.

– Samlet sett virker ikke gapet mellom krav og tilbud veldig stort. Jeg tror næringen vil være fornøyd med kronemessig lik utvikling som andre grupper, og at det for en ansvarlig regjering vil være viktig å komme i land med en avtale, sier Pettersen til Nationen.

Les også: Tilbyr bøndene 410 mill.

Neste artikkel

Meiner Venstre er heilt på villspor