Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Falske rovdyrløfter fra regjeringen

Marit Arnstad (Sp) mener lite er gjort med rovdyrpolitikken.

HØYE TAP: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, mener det er altfor høye tap i de prioriterte beiteområdene. (Arkivfoto fra Sålekinna beitelag)
HØYE TAP: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, mener det er altfor høye tap i de prioriterte beiteområdene. (Arkivfoto fra Sålekinna beitelag)

– I åtte år hamret Høyre og Frp løs på Senterpartiet fordi rovdyrpolitikken ikke var effektiv nok, ikke var god nok, fordi det ikke ble tatt ut nok rovdyr. Men nå finnes det et reelt flertall i Stortinget for en slik ny rovdyrpolitikk. Problemet er at Høyre og Frp ikke lenger vil bruke dette flertallet, sier Arnstad

Lisensjakt

Lisensjakt skal etter rovviltforliket være hovedvirkemiddel for uttak av jerv og bjørn. – Fungerer dette etter planen?

– Dette har ikke fungert og det sier seg selv at det ikke blir lettere å ta ut slike kvoter når Høyre og Frp i Stortinget stemmer ned Senterpartiet sine forslag om tiltak som kan gjøre lisensjakt mer effektiv enn i dag, sier hun.

– Når ikke det lar seg gjøre å ta ut nok dyr under lisensjakta, øker presset på uttak i ynglefredningsperioden, og på bruk av metoder som er kontroversielle, blant annet hiuttak og helikopterjakt. Derfor mener jeg at vi må utvide jakttida, tillate bruk av kunstig lys ved åtejakt, åpne for mer bruk av snøskuter til uttransportering av åte og bås, samt bildeovervåking av båser, som tiltak for en effektivisering av jakten. Jeg mener også at vi bør se på muligheten for å tillate plotthund på bjørnejakt.

Lite effektiv jakt

Bondebladet skrev nylig (nr. 33) om beitebrukerne i Sålekinna i Nord-Østerdal som har opplevd store sauetap til jerv denne sommeren. Området er et prioritert beiteområde i grønn sone. Fra 2003 har flere millioner kroner blitt brukt på å flytte dyr fra andre beitelag til dette området, nettopp for å unngå rovdyrtap.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljø- og klimadepartementet mente da at flere fellingstillatelser ikke ville påvirket utfallet i denne saken.

– Hva mener du om det?

– Jeg mener at det generelt er for mye rovdyr, og altfor høye tap i de prioriterte beiteområdene. Derfor er det så viktig å gjøre lisensjakta mer effektiv, slik at vi kan ta ut de fastsatte kvotene. Det vil redusere presset på skadeuttak i beitesesongen.

Annonse

Statssekretæren sa videre at regjeringen har en tydelig politikk i tråd med rovdyrforliket, Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven.

– Er du enig i dette?

– Jeg mener det er et betydelig rom for å ta ut flere rovdyr innenfor rovdyrforliket, Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven. Regjeringa fører en politikk som bryter med den todelte målsettinga i rovdyrforliket, og med løftene de ga mens de satt i opposisjon. Regjeringa har ingen vilje til å bruke det reelle flertallet i Stortinget til en bedre balanse mellom rovdyr og beitedyr.

Statlig innsats

Flere sauebønder og politikere etterlyser større statlig innsats for å bidra til jakt på skadedyr.

– Støtter du dette?

– Ja, staten kan bidra både med mer penger til rovviltnemndene og til forebyggende og konfliktdempende tiltak, sier Marit Arnstad.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag