Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre konkurser i dansk landbruk

Antallet juni-konkurser er halvert.

Færre går konk: Nye tall fra Danmarks Statistik viser en kraftig nedgang i antallet konkurser i dansk landbruk. (Foto: Even Kristian Mangerud)

Nye tall fra Danmarks Statistik viser en kraftig nedgang i antallet konkurser i dansk landbruk.

I juni 2017 var det ni konkurser, mot 23 samme måned året før – med andre ord mer enn en halvering det siste året. Det melder Landbrugsavisen.

Men på grunn av sesongmessige forhold, måles tallene på konkurser best som løpende 12 måneder. Målt på den måten, falt antallet konkurser fra 163 til 149. Det tilsvarer et fall på 8 prosent.

Forventer fall

Antallet konkurser toppet seg høsten 2016, da det ble registrert 210 konkurser. Den gang var det i hovedsak melke- og svinebedrifter som gikk konkurs.

På grunn av den kraftige stigningen i melke- og svineprisen i løpet av 2016 og inn i 2017, er antallet konkurser falt kraftig siden den gang.

Annonse

– Vi forventer et fortsatt fall i antallet konkurser i de kommende måneder. Når året er gått, vil vi ha sett om lag 140 landbruksbedrifter gå konkurs. Det er et kraftig fall i forhold til bunnen af lavkonjunkturen, men antallet er stadig høyt sett i et historisk perspektiv. Vi skal helt tilbake til 1994/95 for å finne en situasjon som kan måle seg med omfanget av den nåværende konkursbølgen, sier ervervsøkonomisk sjef Klaus Kaiser hos Seges (tidligere Videncentret for Landbrug).

Den nåværende konkursbølgen skyldes at den lange perioden siden finanskrisen i 2008/9 i hovedsak har bydt på vanskelige år for landbruket, med lave priser og lav inntjening.

Les også: Konkursras blant danske svinebruk

Les også: Dansk svineglede

Neste artikkel

– Vi sauebønder ødelegger for oss selv