Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre enn 10 000 heltidsbruk igjen i Danmark

1 000 færre heltidsbruk bare det siste året.

Stadig færre heltidsbruk: For første gang er det nå under 10 000 heltidsbruk igjen i dansk landbruk. (Foto: Illustrasjonsbilde Helle Cecilie Berger)

2016 ble året da dansk landbruk krysset en milepæl, i negativ forstand. Etter en nedgang på godt og vel 1 000 bruk det siste året, er det nå for første gang færre enn 10 000 heltidsbruk igjen i dansk landbruk. Det melder Landbrugsavisen.

Helt nøyaktig er det i dag 9 768 heltidsbønder igjen i Danmark, etter siste års nedgang. En del av fallet skyldes om lag 200 konkurser – særlig blant kveg- og svinebedrifter i 2016.

Denne utviklingen har fortsatt inn i 2017, men allikevel med avtagende styrke: «Bare» 82 bruk har gått konkurs i løpet av det første halvåret i 2017. Tallene fremgår av regnskapsstatistikk offentliggjort av Danmarks Statistik

Av de 9.768 heltidsbrukene som er igjen, er 9.203 konvensjonelle og 565 økologiske.

Annonse

Hva så med deltidsbrukene? Disse opplever ikke den samme tilbakegangen. Faktisk har det her vært en liten økning i antall bruk det siste året. Det er blitt 222 flere, slik at totalt antall deltidsbruk i Danmark i fjor telte 18.445.

Les også: Færre konkurser i dansk landbruk

Les også: Næringsmiddelindustrien flykter fra Danmark

Neste artikkel

Økologene krever klimaregnskap på hver eneste gård