Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dumper radioaktivt avfall uten å varsle nabobønder

John Lilleborge reagerer på dumping ved dyrka mark.

Reagerer: Kornbonde John Lilleborge reagerer sterkt på at det ikke er sendt formelt nabovarsel til alle som har tilgrensende arealer nedfalls fra anlegget. – God informasjon er ryggraden i et demokrati, sier Lilleborge, som ønsker å endre varslingsrutinene i lovverket. (Foto: Erik Wiggo Larsen/Demokraten)

John Lilleborge reagerer på at det siden 2015 er dumpet radioaktiv alunskifer i Fredrikstad-deponi – ved dyrka mark, uten politisk behandling og uten formelt nabovarsel. I 2011 ble Borge Massemottak etablert i Fredrikstad. Deponiet har ifølge hjemmesiden tillatelse til å ta imot flere avfallstyper over grenseverdi for farlig avfall, deriblant betong og jord. Det kan også ta imot alunskifer.

Rundt deponiet ligger landbruksarealer på 2 000-3 000 dekar, og alt er dyrka mark.

Norsk Gjenvinning og Ole & Peder Ødegård AS i Fredrikstad har søkt om å få lagre radioaktivt avfall (thorium og uran) fra Søve gruver i Telemark i dette deponiet, noe lokalbefolkningen har sagt et unisont nei til. Det kom tydelig fram under et folkemøte i slutten av februar.

Siste utvikling i saken er at Fredrikstad-selskapet har trukket sin søknad. Det skjer, etter det Bondebladet forstår, som følge av fremsatte trusler mot ansatte i firmaet og deres familier.

Selskapet har gått ut og sagt at de ikke vil kommentere noe rundt saken.

Har gått «under radaren»

Kornbonde John Lilleborge er en nær nabo til deponiet. Han er glad for at søknaden er trukket, slik at thoriumdeponering unngås, men poengterer at saken ikke er avsluttet.

Det har nemlig fremkommet at det alt siden 2015 er blitt dumpet annet radioaktivt materiale, alunskifer som skiller ut uran, i deponiet. Tillatelsen er gitt uten politisk behandling i kommunen. I alt 20-30 bønder skal være berørt.

Dette er saken

Norsk Gjenvinnings planer om å deponere radioaktivt thorium og uran i Borge Massemottak i Fredrikstad, har skapt storm lokalt.

Frykten er ikke minst knyttet til faren for forurensning i de store matjord-områdene rundt deponiet.

Det er allerede deponert radioaktiv alunskifer i deponiet. Søknaden ble aldri behandlet politisk.

– Jeg og andre omkringliggende bønder har ikke fått nabovarsel om deponering av alunskifer. Det er helt meningsløst at bønder som eier dyrka mark ikke blir varslet i samme grad som eiere av bolighus inntil pukkverket. For meg og de politiske myndighetene i Fredrikstad er det åpenbart at det ikke har vært noen skikkelig saksbehandling. Vi kan få avrenning fra alunskifer. Vi har ikke engang fått vite at man har begynt å ta imot alunskifer – og Statens strålevern godkjente dette i 2015! sier Lilleborge til Bondebladet.

Fikk tillatelse i 2015

Annonse

Rådmann Ole Petter Finess i Fredrikstad kommune sier til Fredriksstad Blad at han beklager at Borge pukkverks søknad om lagring av alunskifer aldri ble behandlet politisk, og at rutiner for behandling av høringssaker ikke ble fulgt. Tillatelsen til å deponere alunskifer ble gitt i 2015.

Ifølge Lilleborge er det heller ikke små mengder som er blitt dumpet i regi av Norsk Gjenvinning, og godkjent av Statens strålevern.

– I fjor, oppstartsåret, ble 60 000 tonn alunskifer lagret i deponiet. Tillatelsen er på 350 000 tonn årlig. Det store problemet er forurensning av matproduksjonsarealet rundt, i form av radioaktivt sigevann. Under et folkemøte om saken kom det også fram at den fremmøtte representanten fra Statens strålevern, som har godkjent denne lagringen, ikke var klar over at det fortsatt pågår sprengning i dette pukkverket, forteller Lilleborge.

Konsesjonen til å ta ut sprengstein, går ifølge Lilleborge fram til 2060. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til lokalavisa Demokraten at kommunen nå har fått høringsfrist fram til 11. mai for å si hva den mener om lagring av avfall fra Telemark.

Lilleborge vil selv følge opp den videre politiske håndteringen.

– Jeg mener fortsatt sprengning og pukkuttak tilsier begrenset deponering med redusert fyll-høyde for alunskifer, slik at man eliminerer mulighetene for avrenning og grunnvannsforurensning.

Det er Statens strålevern og Fylkesmannen i Østfold som har gitt tillatelse til deponeringen av alunskifer i mottaket. Miljødirektør Karsten Butenschøn hos fylkesmannen sier de vurderte det slik, ved behandling av søknaden at alunskifer ikke avviker fra de andre avfallstypene det tidligere er gitt tillatelse til.

Neste artikkel

Ferdigbriller kan være miljøbombe