Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Brygger til strid etter nytt ulveråd

Miljødir. vil redusere lisenskvoten. Sp reagerer kraftig.

Strides om lisenskvoten: Nok en gang brygger det opp til strid i kjølvannet av lokale rovviltnemnders vedtak. Sp mener Miljødirektoratets nye anbefaling om å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, er å be om bråk. (Foto: Lars Gangås/SNO)

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i løpet av vinteren og ta ut tre ulveflokker. Men Miljødirektoratet anbefaler på sin side å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir. Dette for å sikre at bestandsmålet for neste år nås.

Miljødirektoratets anbefaling får Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til å reagere kraftig.

– Dette er å be om bråk. Definitivt. Det må være et minstekrav at man følger rovviltnemndenes anbefaling, sier Arnstad til VG.

Les også: Vil skyte færre ulver

– Truer ikke bestanden

Hun mener kvotene som rovviltnemndene har vedtatt overhodet ikke truer bestanden. Regjeringen har ikke noe annet valg enn å følge nemndenes forslag, mener Arnstad.

– Hvis ikke kommer regjeringen fullstendig på kant med Stortinget nok en gang i denne saken, sier hun.

Annonse

Men slett ikke alle er av samme oppfatning som Arnstad i denne saken. En rekke organisasjoner har nemlig klaget på rovviltnemndenes vedtak. Nok en gang blir det opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre saken.

I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen. I desember kuttet klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kvoten til 15 ulv – alle utenfor ulvesonen. Det førte til protester fra folk som lever tett på ulven.

Les også: – Grensen er nådd!

Les også: Mener Dale bør gis ulveansvar

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018