Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget skuffa over Venstre

Venstre vil ikke gi melkekompensasjon.

Venstre vil ikke gi melkekompensasjon i sitt alternative budsjett. – Den norske melkebonden kommer til å bli satt under et alvorlig press de kommende årene, sier Per Skorge.
Venstre vil ikke gi melkekompensasjon i sitt alternative budsjett. – Den norske melkebonden kommer til å bli satt under et alvorlig press de kommende årene, sier Per Skorge.

Venstre kom med sitt alternative statsbudsjett for 2018 mandag.

Venstre går ikke inn for en kompensasjonsordning for melkebønder som blir rammet av økt importkvote fra EU og fjerning av eksportadgangen for Jarlsbergost.

– Dette er skuffende, særlig med tanke på tidligere vedtak i Stortinget hvor Venstre har støttet en kompensasjon for bortfallet av markedsmuligheter for den norske melka, sier generalsekretær Per Skorge i Bondelaget.

– Et alvorlig press

Bakgrunnen for Bondelagets krav om kompensasjonsordning, er at markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av å øke den tollfrie importkvoten på ost fra EU.

I tillegg blir eksportstøtten til Jarlsbergost fasa ut fram mot 2020.

Både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har bedt regjeringa om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018, men har ikke blitt hørt.

– Den norske melkebonden kommer til å bli satt under et alvorlig press de kommende årene. Jeg håper derfor de andre partiene på Stortinget viser større vilje til å følge opp egne vedtak om behovet for kompensasjon, sier Per Skorge.

20 millioner til innovasjon

Venstre foreslår å sette av 20 millioner kroner til innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i jordbruket. Bondelaget er svært positive til dette.

Dette er skuffende, særlig med tanke på tidligere vedtak i Stortinget

Per Skorge
Annonse

– Økt støtte til klimasmart næringsutvikling og innovasjon i jordbruket er kjærkomment, både for de initiativene i næringa som skal tilrettelegge for mer klimaoptimal gårdsdrift og for de forskningsprosjektene som krever en langsiktig satsing, sier Skorge.

Generalsekretæren peker på behov for økt forskning og investering innenfor klimasmart avl og fôring, samt landbrukets felles klimaprosjekt «Klimasmart Landbruk», som aktuelle satsingsområder innenfor den nye bevilgningen.

Nei til klimafond

Venstre prioriterer ikke et klimafond for jordbruket.

– Jeg er overrasket over at miljøpartiet Venstre ikke prioriterer å gi bonden et ekstra insentiv til de tyngste klimaløftene. Partiet har stått i bresjen for store miljøløft innenfor andre sektorer, vi hadde derfor forventet at Venstre prioriterte et klimafond for jordbruket, sier Skorge.

Venstre går også inn for å reversere regjeringas forslag om å kutte støtten til frivillige organisasjoner som får midler over Landbruks- og matdepartementets budsjett.

– Jeg håper dette er enden på visa om landbruksministerens forsøk på å kutte støtte til frivillighet, sier Per Skorge.

Neste artikkel

Forholdstallet for kumelk bestemt til 0,95