Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Blæstads fremtid i det blå

Ingen avklaring om landbruksutdanninga.

Campus: Høgskolene i innlandet er midt i en fusjonsprosess. Selv om de er slått sammen står det fortsatt bare Hedmark på skiltet utenfor Blæstad. Foto: Guro Breck/Hedmark Bondelag
Campus: Høgskolene i innlandet er midt i en fusjonsprosess. Selv om de er slått sammen står det fortsatt bare Hedmark på skiltet utenfor Blæstad. Foto: Guro Breck/Hedmark Bondelag

Det har i lengre tid vært usikkert hva som skal skje med landbruksfagene på Blæstad. Både maskinbransjen, studentene og Bondelaget er klare på at det er viktig å beholde linjen på Blæstad. Tirsdag denne uken skulle styret ved Høgskolen Innlandet behandle saken. Det gjorde de og, men det kom ingen endelig avklaring.

– Det som ble besluttet er at vi har bestilt en mer omfattende utredning, som også går nærmere inn på de faglige utviklingen. Det vil dreie seg både om den faglige, men også selvsagt om økonomi, sier styreleder Elin-Sofie Nesje Vestli.

Trenger mer penger

Kjernen i problemet er at Blæstad trenger mer penger både til drift og til investeringer. Styret har ikke satt noen frist for når den nye utredningen skal være ferdig.

– Det har vi ikke, men i det opprinnelige forslaget var det snakk om at det skulle være sluttført i mai 2018. Det er en omfattende utredning, så det vil ta noen måneder. Det skal noe til å få det ferdig i år, men jeg ser for meg at det kommer neste vår, sier Vestli.

Utredningen skal også undersøke hvordan mulighetene er til å få inn penger utenfra til Blæstad.

– Vi skal undersøke om det kan være muligheter for ekstern finansiering, for de økonomiske, sier styrelederen.

Glad for utsettelse

I Hedmark Bondelag er de glade for at styret ba om en ny utredning.

– Vi synes det er bra de tar en fot i bakken, og ser på hva som er realiteten. Alle høringsinnspillene sier en ting, og rapporten sier noe annet. Både vi i Hedmark Bondelag, og egentlig hele landbruket, er klare på at vi trenger landbruksutdanningen. Vi er opptatt av at det er et tilbud, og det er styret også opptatt av, sier Margrete Nøkleby, organisasjonssjef i Hedmark Bondelag.

Annonse

– Hva er det vi mangler? De som jobber på Blæstad i dag bruker nesten all sin tid på undervisning, for bemanningen er for lav. De har ikke tid til å gjøre annet enn å undervise. Antall studenter øker hvert år, og Blæstad scorer best på tilfredshet blant studenter, sier Nøkleby videre.

Ifølge bondelagsleder Lars Petter Bartnes har 70 prosent av studentene jobb før de er ferdige med utdanningen.

Tror på mer penger

Nøkelby mener utredningen ikke er god nok i forhold til økonomi.

– Den økonomiske utfordringen er en nøtt. Først må vi se hva slags utdanning vi skal ha, og så må vi se hva vi trenger for å få til det, sier Nøkleby.

Ifølge Høgskolen i Innlandet trenger Blæstad penger både til drift og investeringer. Hamar kommune har lovet 30 millioner til investeringer dersom utdanningen fortsetter på Blæstad, mens fylket tilbyr 3 millioner til en professorstilling. Nøkleby har tro på at det går an å finne mer penger.

– Ja. Hvis bemanningen først kommer på plass for å søke forskningsmidler kan det komme inn penger. Det er litt høna og egget dette her, først må det komme penger til å drive forskning og skrive søknader om midler til forskningsprosjekter, sier hun.

Neste artikkel

Innovasjonspris til Blæstad-student