Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekymret for geitemelkprodusentene

Tinelederen reagerer på regjeringens geiteforslag.

Vil avvikle: Regjeringa foreslår å kjøpe opp geitemelkkvoter og avvikle markedsbalanseringen for geitemelk. (Arkivfoto)

Tine vil hente geitemelka hos alle produsenter selv om mottaksplikten skulle bli avviklet – på kort sikt. Men styrelederen kan ikke love å stå ved denne linja i framtida.

Feil medisin

Det er overproduksjon av geitemelk i Norge.

– Det er på denne bakgrunn nødvendig å bringe produksjonen i samsvar med etterspørselen og å legge til rette for at de aktive geitemelkprodusentene i større grad blir samlet i sterke produksjonsmiljøer rundt meierier som foredler geitemelken til geitemelkprodukter, skriver regjeringa i jordbruksmeldinga som kom før jul.

De foreslår å kjøpe opp geitemelkkvoter og avvikle markedsbalanseringen for geitemelk.

Det sistnevnte mener Trond Reierstad, styreleder i Tine, er fullstendig feil medisin.

– Det som er rart at er at de konstaterer at markedet er i ubalanse – og velger å fjerne tiltak som kan korrigere den. Det er nettopp i en produksjon under omstilling, som geit er, at man virkelig trenger verktøy for å balansere produksjonen, sier Reierstad.

– Markedsreguleringa på geit trenger vi virkelig, sier han.

– Ikke fordel for noen

– Jeg er bekymra for forutsigbarheten for geitemelkprodusentene over tid, om man fjerner rammeverket rundt dem, sier Reierstad.

– Markedsreguleringen er en del av virkemiddelapparatet for å ha produksjonen spredt i Norge. Den er et verktøy for å balansere produksjonen, og det gir forutsigbarhet, sier han.

– I det lange løp er det ingen fordeler for noen ved at man fjerner markedsreguleringa, sier Reierstad.

Oppkjøp av kvoter kan han derimot støtte, om det foregår på riktig måte.

– En oppkjøpsordning kan være fornuftig om den gjennomføres på en klok måte, for det er viktig å tilpasse produksjonen til markedet. En målrettet omstillingsordning kan styrke konkurransekrafta og gi nye utviklingsmuligheter for næringa. Men volumet som kjøpes må være mindre enn det som antydes i meldinga, og oppkjøpet må innrettes på en slik måte at det styrker geitemelkmiljøet på lang sikt, og ikke blir en nedbyggingsstrategi. Hvis dette får preg av å bli en ren avviklingsstrategi, vil vi selvsagt si klart nei, sier Reierstad.

Usikker framtid

Annonse

Om markedsbalanseringen for geitemelk avvikles, vil ikke lenger Tine ha mottaksplikt. Det blir opp til meieriselskapet selv å avgjøre om de vil ta imot melk fra alle geitemelkprodusenter, står det i jordbruksmeldinga.

– Som et sterkt samvirke kan det likevel tenkes at Tine selv vil bære kostnadene med fortsatt å ta imot melk fra alle produsenter som har geitemelkkvote. Alternativet vil være å inngå kontrakter med geitemelkprodusentene man ønsker leveranse fra, står det.

Trond Reierstad lover å hente melk hos alle medlemmene den første tiden, uansett hva som skjer med markedsordningen.

– I det korte bildet har Tine vedtekter som er klare på at Tine skal hente melk hos sine medlemmer. Men det blir stadig større konkurranse. Det er et spørsmål om Tine over tid vil ha evne til å gjøre det. Derfor er det viktig at vi tar vare på ordningene, for å utligne avstands- og geografiulemper, sier han.

Mange er bekymra

Det aller viktigste for at Tine skal klare å hente melk overalt, er at det finnes gode, utjevnende ordninger, som fraktutjevning, forteller han.

Reierstad innrømmer at han er redd for å skremme geitemelkbøndene med uttalelsene sine.

– De er skikkelig bekymra, erkjenner styrelederen, og sier at han ikke har lyst til å gi dem magesår.

Tidligere på dagen hadde han telefonmøte der alle geitemelkbønder som ville, kunne være med. – Mange hadde spørsmål, og var bekymra, sier Trond Reierstad. •

Les også: Mattilsynet gjør retrett

Les også: Mange vil lese om sauebondens liv

Neste artikkel

Melkekvotene for 2019 klare