I de senere tiårene har det skjedd endringer i fjellerkas hekkemiljø på Hardangervidda. Lavdekket har økt kraftig. I tillegg har arter som lappspurv og snøspurv, to mulige fødekonkurrenter, avtatt i antall.

Dette kan være gunstig for fjellerka, men tilsvarende endringer har ikke skjedd i det nord-norske studieområdet, skriver organisasjonen.

Fjellerke har tydelige svarte og blekgule tegninger på hode, hals og bryst. Undersiden er hvit og oversiden spraglet.

Til hekkeplassene i mai

Fuglens hekkeområde i Fennoskandia, som inkluderer den skandinaviske halvøy, Finland, Kolahalvøya og Karelen i Russland, strekker seg fra høgfjellet i Sør-Norge, langs den skandinaviske fjellkjeden og Nord-Finland til nordligst i Finnmark.

Fuglene kommer til hekkeplassene i fjellet i mai. Eggleggingen skjer gjerne i første halvdel av juni, og rugetiden er ca. to uker. Ungene flyr etter 10–13 dager.

Fjellerke kan legge to kull i løpet av sommeren, med egglegging for det andre kullet i begynnelsen av juli.

Overvintrer langs Vadehavet

Ringmerking har vist at fennoskandiske fjellerker hovedsakelig overvintrer langs Vadehavet, og da spesielt i den tyske delen av havet.

Fra 1960-tallet ble et stort prosjekt satt i gang for å demme opp for havets oversvømming av innenforliggende landområder. Dette ødela planteveksten og dermed kvaliteten av området for overvintrende fjellerker, skriver birdlife.no.

Sent på 1980-tallet ble prosjektet avsluttet og omfattende habitatrestaurering, med tilbakeføring av den naturlige vegetasjonen, utført. En økende trend i antall overvintrende fjellerker ble siden registret i den tyske delen av Vadehavet.

Trolig er det denne restaureringen som viser resultater på hekkeplasser her i landet også, mener Birdlife Norge.