Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ta ut to flokker i ulvesonen

Klima- og miljødepartementet vil ta ut to av de fem flokkene rovviltnemndene vedtok lisensfelling på i vinter. Vedtaket gjøres igjen tett oppunder jaktstart.

For femte år på rad tas Klima- og miljødepartementets beslutning om lisensfellingskvote i ulvesonen tett opp under jaktstart. Og igjen oppheves deler av rovviltnemndenes lisensfellingskvote for vinteren. Bildet viser en ulv i Narvik i fjor vinter, og som ikke angår denne saken. Foto: Shutterstock
For femte år på rad tas Klima- og miljødepartementets beslutning om lisensfellingskvote i ulvesonen tett opp under jaktstart. Og igjen oppheves deler av rovviltnemndenes lisensfellingskvote for vinteren. Bildet viser en ulv i Narvik i fjor vinter, og som ikke angår denne saken. Foto: Shutterstock

I oktober vedtok rovviltnemndene i region 4 og 5 at fire helnorske revir, samt ett revir på grensa mellom Norge og Sverige, kan felles innenfor ulvesonen denne vinteren. Også i år ble nemndenes vedtak påklaget, og endte etter hvert på klima- og miljøministerens bord.

Samlet kvote på ti individer

Mandag denne uka, kort tid før lisensjakt-start (1. januar), besluttet departementet at endelig lisensfellingskvote i ulvesonen blir på to - og ikke fem - revir. Vedtaket om felling i revirene Aursog og Kynna stadfestes, mens vedtaket om felling av ulvene i revirene Hernes, Hornmoen og Rømskog oppheves. Når Rømskogflokken ikke tas ut, vernes også en grenseflokk.

– Regjeringa sitt mål er å forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mogeleg. Samstundes må forvaltninga vere innanfor rammene som Stortinget har vedteke og som følgjer av naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen. Felling av ulvane i Aurskog og Kynna vil kunne gje ein bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet, og er innanfor rammene av lovverket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding mandag.

Vedtaket betyr i praksis en samlet kvote på ti individer som kan felles i ulvesonen i vinter: åtte ulv i Kynna og to ulv i Aurskog.

Bondelaget: - Respektløst

Norges Bondelag er skuffet over at rovviltnemndenes vedtak igjen overprøves. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener det viser liten vilje til å styre etter Stortingets politikk i ulvesonen.

– Dette er femte året på rad at beslutningen om uttak kommer tett opp under jaktstart 1. januar. Det er respektløst. Mange som bor og lever inne i og utenfor ulvesona har allerede betalt en høy pris for måten ulven har blitt forvaltet på de siste årene. Når regjeringa ikke tar i bruk det rettslige handlingsrommet til å følge opp rovviltnemndenes vedtak, og komme ned på bestandsmålet, er det igjen et alvorlig brudd på Stortingets rovviltforlik, sier Bartnes i en pressemelding.

Annonse
– Felling av ulvene i Aurskog og Kynna vil kunne gi en bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet, og er innenfor rammene av lovverket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Anders Sandbu
– Felling av ulvene i Aurskog og Kynna vil kunne gi en bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet, og er innenfor rammene av lovverket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Anders Sandbu

– Ulvesonen har vært en valpekasse

Også leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Nils Solberg, mener vedtaket er for svakt - og at det ikke oppfyller Stortingets bestandsmål for ulv (fire til seks årlige valpekull).

– Folk i ulvesonen har i lang tid etterlyst forvaltning i tråd med Stortingets bestandsmål. Hittil har ulvesona vært en valpekasse og et reservat der ulven går foran alle andre interesser. Det vil folk aldri finne seg i, sier Solberg til Rovdyr.org.

Han minner også om at stortingsflertallet har sagt seg enig i at det skal være en aktiv forvaltning også i ulvesonen. Solberg viser til at Stortinget i vår dessuten vedtok en lovendring som skulle tydeliggjøre hjemmelen for å forvalte ulven i tråd med vedtatt bestandsmål. Det dreier seg om en presisering av naturmangfoldlovens krav til når fredet rovvilt kan felles.

"Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget, er nådd", heter det i den vedtatte lovendringen.

Bestandsmålet for ulv er nådd flere år på rad. Per juni 2020 er det registrert seks helnorske ynglinger og fem grenseynglinger i 2019.

Neste artikkel

Uviss framtid for skuddpremie