Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil øke bøndenes dieselavgift med 62,9 millioner

I sitt siste statsbudsjett foreslår Erna Solberg å øke CO2-avgiften. Økningen vil resultere i prisøkning på 47 øre per liter diesel. Lederen i Norges Bondelag sier den påtroppende regjeringa må gjøre en vurdering av den kraftige avgiftsøkninga.

Siste hilsen: Statsminister Erna Solberg (H) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) går inn for å øke CO2-avgiften på bensin og diesel. (Foto: Anders Sandbu)
Siste hilsen: Statsminister Erna Solberg (H) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) går inn for å øke CO2-avgiften på bensin og diesel. (Foto: Anders Sandbu)

I sitt siste statsbudsjett vil Erna Solberg øke CO2-avgiften på bensin og diesel med 28 prosent. Det vil gi prisstigning på henholdsvis 41 og 47 øre.

– Økningen vil komme på toppen av en allerede betydelig kostnadsøkning for norsk matproduksjon. Vi er i ei tid med sterk kostnadsøkning. Siden Stortinget vedtok jordbruksoppgjøret i vår har kostnaden økt med 700 millioner kroner. Dette kommer på toppen og gjør det enda vanskeligere for bonden å ha ei inntekt å leve av, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Landbruket bruker omtrent 130 millioner liter i året. Ganger vi det med 47 øre, får vi 62,9 millioner kroner. Trekker vi fra momsen er det fortsatt cirka 50 millioner. Gimming mener det nå er opp til den kommende regjeringen å hindre dette.

Annonse

– Den påtroppende regjeringa må gjøre en ny vurdering av den kraftige avgiftsøkninga i statsbudsjettet, sier Gimming.

For bensin blir økningen på 41 øre literen, og økningen vil gjelde bilister også. Til NRK sier Erna Solberg at økningen vil kompenseres blant annet gjennom pendlerfradraget.

– Vi kompenserer med pendlerfradraget, som blir sterkest for de som bor i distriktene. Vi kompenserer gjennom forskningsavgiften, som blir lavere for alle. Og så senker vi elavgiften med 1,55 øre, som betyr at det blir en kompensasjon til alle i Norge i dette. Hvis du ser på gjennomsnittsøkningen for en familie, så er det nok i overkant kompensasjon for dette.

Neste artikkel

Rapport: Sjømatnæringa har større utslepp enn luftfarten