Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha beredskapslagring på gårdsnivå

Senterpartiet mener endel korn bør lagres på gårder. Slik vil de både spre risikoen og skape inntekt på gårdene.

Geir Pollestad (Sp), er leder i Stortingets næringskomité. (Foto: Anders Sandbu)
Geir Pollestad (Sp), er leder i Stortingets næringskomité. (Foto: Anders Sandbu)

I går ble det klart at et flertall på Stortinget insisterer på beredskapslagring av korn, selv om regjeringen ikke vil ha det. Arbeiderpartiet, SV, KrF og Sp har bedt regjeringen fremme en egen sak om beredskapslagring av matkorn i løpet av neste år. Selv om det er uklar hvordan flertallet på stortinget ønsker beredskapslagring, har stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) noen konkrete ideérr om hvordan det bør utformes.

– Vi må ha et minstekrav, men om det er ett eller ett halvt år må vi diskutere. På samme vis må vi diskutere hvordan det skal organiseres. Jeg mener vi må ha en kombinasjon av noen store sentrale lagre og en del mindre desentraliserte. Å lagre kornet kan bli en god inntekt for endel bønder, sier Pollestad.

Lager på gårdsnivå

Han presiserer at dette er Senterpartiets inngang i saken, og det er slett ikke sikkert stortingsflertallet står bak den.

– Vil det si at dersom en kornbonde skal bygge kornlager, så kan han bygge såpass stort at han også kan lagre noe korn for staten?

– Det tror jeg hadde vært fornuftig. Legger vi alt kornet i en silo er det mulig å bombe den. Det skaper også en interessant måte å få inntekt på gården, ved å ta ansvar for felleskapet.

Felleskjøpet positive

Annonse

Lars Fredrik Stuve er administrerende direktør i Norske Felleskjøp. Kanskje ikke overraskende, er han enig med Pollestad i at beredskapslagring av korn på gårdene er lurt.

– Det tror jeg hadde vært fornuftig. Det skaper også en interessant tilleggseffekt ved at det blir mulig for flere å delta i verdiskapningen videre i verdikjeden, ved å ta ansvar for felleskapet. Det vil imidlertid stille krav til gode anlegg som kan tørke og lagre kornet på en sikker måte, sier Stuve.

Stuve er nøye med å understreke at beredskapslagring av korn er statens ansvar, og at det dermed ikke bør finansieres over jordbruksavtalen.

- Det er viktig å påpeke at beredskapslagring av korn ikke er en oppgave for norske bønder over jordbruksavtalen, det må tas som en beredskapsutgift over statsbudsjettet. Det betyr at det må komme under beredskapskapitlet i statsbudsjettet, ikke jordbrukskapitlet, sier Stuve.

Det har i mange år blitt investert lite i korntørker og tilhørende lager på gårdene.

– Slik som klimaet har utviklet seg, med store nedbørsmengder på kort tid, er det behov for mer lager kapasitet i Norge. Kombinasjon av noen store lagre og noe lagerkapasitet på den enkelte gård er interessant. Det har ikke vært prioritert penger til det på svært lang tid, investeringsmidler fra Innovasjon Norge går stort sett til melkebruk og i liten grad til kornlager på den enkelte gård. Når det nå nærmer seg overproduksjon i nær sagt alle produksjoner ville det være fornuftig å investere noe mere i kornsektoren enn tilfellet er i dag, sier Stuve.

Neste artikkel

Ber Bollestad endre tilbudet