Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil gjennomgå veterinær-tilgangen

Norge står ved et veiskille, og trenger derfor en gjennomgang av veterinærsituasjonen, mener landbruks- og matministeren.

Udekket behov: Stadig flere kommuner melder om problemer med å skaffe nok veterinærer. På bildet ser vi veterinær og tidligere president i Den Norske Veterinærforening, Torill Moseng, i aksjon. (Illustrasjonsfoto: Veterinærforeningen)
Udekket behov: Stadig flere kommuner melder om problemer med å skaffe nok veterinærer. På bildet ser vi veterinær og tidligere president i Den Norske Veterinærforening, Torill Moseng, i aksjon. (Illustrasjonsfoto: Veterinærforeningen)

Tilgangen på veterinærtjenester i landbruket er under press flere steder Norge. Nå vil rgjeringa sette ned en arbeidsgruppe som skal foreta en grundig gjennomgang av status for veterinærdekningen.

Borch: – Står ved et veiskille

– Hurdalsplattformen slår fast at vi skal styrke veterinærtjenesten, og nå følger vi opp. Tilstrekkelig tilgang på veterinærer er avgjørende for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og for at vi kan ha et aktivt landbruk i hele landet, påpeker landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding torsdag.

Kommunene har en lovpålagt plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere veterinærvakt. Stadig flere kommuner melder om problemer med å skaffe nok veterinærer.

– Jeg mener at vi nå står ved et veiskille. Grunnen til utfordringene vi opplever, er sammensatte og kompliserte. Derfor trenger vi en gjennomgang av situasjonen slik at vi kan se etter treffsikre og målrettede tiltak, sier statsråden.

Arbeidsgruppen vil bestå av relevante aktører med ansvar for, og kompetanse på, saksområdet. Gruppen starter arbeidet i august, og skal ha ferdig en rapport innen seks måneder. Endelig mandat for gjennomgangen vil fastsettes i dialog med arbeidsgruppen.

Gjentatte veterinær-stormer

Flere ganger de siste åra har det stormet rundt tilgangen på veterinærer og rundt veterinærvaktordningen i vårt langstrakte land. Seinest skjedde det i fjor høst, da det kom fram at Hattfjelldal og Grane kommuner hadde vært helt uten veterinærhjelp i flere dager. Årsaken var sykdom.

Sp mente den gang at tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) burde gjort mer. Bollestad viste på sin side til kommunenes ansvar.

Også i 2019 var reaksjonene sterke. Da vedtok Solberg-regjeringa å endre ordningen med veterinærvakt som kan komme ved behov. I stedet for et øremerket tilskudd, skulle tilskuddet fra 2019 være en del av den kommunale rammefinansieringen. Dette ble vedtatt av Stortinget. Dermed måtte vaktordningen konkurrere med skole, eldreomsorg og andre gode formål når kommunepolitikerne lager budsjetter.

I kommuneproposisjonen for 2020 foreslo daværende kommunalminister Monica Mæland (H) å gå vekk fra å øremerke midlene til veterinærvakt i kommunene, og istedenfor legge midlene inn i kommunens rammefinansiering.

Dette ble stoppet da regjeringa snudde i spørsmålet noen måneder senere, og de øremerkede tilskuddene ble opprettholdt.

Neste artikkel

Veterinærvakt fikk ansvar for dyr med 5,5 timers kjøreavstand