Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvesaken opp i Stortinget

Senterpartiet tar opp de gjennværende ulvene i Stortinget.

Ole André Myhrvold er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ragne B. Lysaker/Senterpartiet

Jakten på ulvene i Osdals og Julussa reviret er avsluttet, men jegerne fant flere ulv enn ventet og har bedt om flere fellingstilatelser. Marit Arnstad (Sp) tok allerede samme dag at alle ulvene i reviret bør felles, og nå krever Senterpartiet på Stortinget svar fra statsråden.

Annonse

– Som statssekretær Lunde uttaler i Bondebladet 12/1 2018 er det ulvene tilknyttet de to flokkene i Julussa- og Osdalsreviret som skal tas ut. Dette må forstås slik at intensjonene var å ta ut begge flokkene i sin helhet. Hva er raskest mulig framdrift i en sak hvor det tildeles tilleggskvote og deretter lisensfelling på grunnlag av denne kvoten, og vil statsråden bidra til at slik kvote blir gitt, spør han statsråden, skriver stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) i et skriftlig spørsmål til statsråden.

Ola Elvestuen er nå ny klima- og miljøminister, og er dermed blitt ansvarlig statsråd. Elvestuen har markert seg som en motstander av ulvejakt.

Neste artikkel

– Hvor mange gårdsbruk vil du ofre, Hoksrud?