Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvejakta blir ikke stanset

WWF vant ikke frem, tingretten lar jakta fortsette.

WWF har saksøkt regjeringen for å stanse ulvejakt i ulvesonen. Oslo tingrett stanset i høst jakten midlertidig, ved en såkalt midlertidig forføyning. Klima og miljøminister Vidar Helgesen gjorde så et nytt vedtak. WWF gikk igjen til retten for å få en midlertidig forføyning, men den ble ikke klar før 5. januar. Dermed kunne jakten starte fra nyttår, og i dag avviste Oslo tingrett å stanse jakten.

– Det er veldig bra at vi kan få effektuert det som var meningen i stortingsvedtaket fra i fjor, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

En bestand

Et stridsspørsmål har vært om ulvestammen juridisk skal vurderes som isolert i Norge, på tross av at det ikke er noen uenighet om at ulven i Norge og Sverige utgjør en stamme. Retten har konkludert med at det også juridisk må vurderes slik.

– Det høres ut som en fornuftig vurdering. Vi vet at om alt som er vedtatt felt blir felt, vil ulvestammen i Norge og Sverige sannsynligvis øke i år og neste år. Alt tyder på det.

– At alle disse dyra skal felles forutsetter at det dukker opp streifulv utenfor ulvesona. Det viktige er at vi har en forvaltning av ulven i og i nærheten av ulvesona. En ting er streifulven, men om vi skal unngå at det blir et ulvereservat langs svenskegrensa, er vi helt avhengig av at det blir tatt ut ulv i sona, sier Einar Frogner.

At det er en felles bestand er også bakgrunnen for at retten ikke mener bestandens overlevelse kan være truet.

Annonse

Omstridt

Ikke alle er like begeistret som Bondelaget for at jakten fortsetter. Nina Jensen, inntil nylig leder i WWF, beklager rettens konklusjon.

Hun møter imidlertid motbør fra Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen.

Sjue ulv skutt

1. januar startet jakten på ulvene i Jullusa- og Osdalsflokkene. Jegerne har lyktes med å felle sju ulv. Fire av disse er felt i Osdalsreviret og tre i Jullusareviret.

– Det viser at ulven er der, og at jegerne er dyktige og gjør en god jobb. Det høres enkelt ut, men organiseringen blant de som driver med det er formiddabel og det ligger et stort arbeid bak. De jakter ikke nødvendigvis fordi de har så lyst til det, men de ønsker å unngå et ulvereservat, sier Frogner.

Neste artikkel

Tilbyr T-skjorte med «Redd ulven – skyt bønda»