Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortinget tvinger regjeringen til beredskapslagring og strengere jordvern

– Dette er en direkte konsekvens av at Høyre og Frp ikke lenger har flertall med Venstre, sier Geir Pollestad (Sp).

Stavanger Havnesilo er landets største kornlager. (Arkivfoto)
Stavanger Havnesilo er landets største kornlager. (Arkivfoto)

I dag ble det klart at flertallet på Stortinget er uenige i den vurderingen, og at regjeringen i løpet av neste år må fremme en sak i Stortinget om etablering av beredskapslagring. Forslaget ble fremmet av Senterpartiet, som fikk flertall sammen med SV, Krf og Arbeiderpartiet.

– Det er en direkte konsekvens av at Venstre ikke har flertall med Høyre og Frp. Det er en prinsipiell diskusjon: Skal vi stole på at uansett hva som skjer av naturkatastrofer, krig og klimaendringer, så går handelen sin gang? Det mener regjeringspartiene, men vi andre mener det ikke er slik. Det er naivt å tro, og derfor trenger vi beredskapslager, sier Geir Pollestad (Sp).

Venstre, Høyre og Frp vil ikke ha beredskapslagring av korn, fordi de mener matvaresikkerheten i Norge er sikret gjennom internasjonal handel. De mener videre at det ikke er realistisk at vi over tid blir avstengt fra internasjonale markeder. Det går frem av behandlingen av saken i Stortingets næringskomite.

Praktiske hensyn

Selv om det nå er klart at flertallet insisterer på beredskapslagring, er det fortsatt mye som er uklart. Det står ingen ting i innstillingen om hvor lang tid beredskapslagringen skal gjelde for.

– Sps utgangspunkt er tolv måneder, men vi kan diskutere om det skal være kortere eller lengere. Det kan variere fra år til år, avhengig av sikkerhetssituasjon, sier Pollestad.

Annonse

Felleskjøpet fornøyd

Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp er glad for innstillingen fra næringskomiteen.

– Vi er veldig fornøyd med at vi endelig har fått saken ett skritt videre. Vi har jobbet med det siden det ble avviklet i 2003., og har stort sett minnet næringskomiteen om behovet for beredskapslagring i forbindelse med hvert budsjett siden det, sier Stuve.

Skjerpet jordvern

Innstillingen tar også for seg jordvern, og her får regjeringen kritikk. Krf, Sv, Sp og Ap mener regjeringen har vært for dårlige på å følge opp jordvernstrategien, og ber regjeringen legge frem en oppdatert jordvernstrategi. Senterpartiet og MDG har begge fremmet forslag om skjerping av jordvernet, og flertallet i komiteen ber regjeringen utrede alle disse.

– Jordvernstrategien ble vedtatt i 2014, men etter det har det vært en frustrasjon både i landbruket og andre steder om at det ikke har ført til noe. I konkrete saker skjer det ingen ting. Dale har hele tiden hevdet at vi er i rute til å nå målet, han bruker tallene veldig kreativt. Flertallet er uenige i det, sier Pollestad.

Uenige

Regjeringspartiene er ikke enige med opposisjonen i kritikken av jordvernpolitikken.

"Flere av tiltakene er arbeid som må fortsette kontinuerlig og derfor er vanskelige å sjekke ut som gjennomførte. Av de tiltak som en klart kan si er gjennomført er «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», der regjeringen var tydelig på hensynet til jordvern både i de nasjonale forventningene og i de statlige planretningslinjene, og opprettelsen av en ny nasjonal jordvernpris som har medvirket til å øke oppmerksomheten om jordvern ikke minst i kommunene."

Neste artikkel

Diskuterte beredskap i fagpressen