Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp vil foreslå lavere bestandsmål

Rent demonstrasjonsforslag, sier SV og H.

-Vi håper at vi vil få med oss et bredt Storting på vårt forslag knyttet til rovdyrpoblematikken, sier Sps Sandra Borch, her flankert av (fra v.) SVs Arne Nævra, fylkestingsrepresentant Ivar Vistekleiven i Oppland, og Øyvind Solum i fylkesutvalget i Oppland. (Foto: Anders Sandbu)

Sp vil i neste uke fremme et representantforslag med i alt ni ønskemål for en ny rovviltpolitikk. Det varslet Sps Sandra Borch under et stort beiteseminar i Oslo fredag.

Bredt forslag

Ett av punktene er reduserte bestandsmål for rovdyr.

– Vi vil redusere bestandsmålene for de store rovdyrene. I vårt forslag, går vi også inn for at det skal kunne felles kongeørn, i områder hvor den har utgjort et skadepotensiale i mange år. Særlig gjelder det i Nord-Norge og i Midt-Norge. Videre foreslår Sp at det skal bli enklere å ta ut ulv også før den har gjort skade, sa Borch i en politisk debatt under seminaret.

Borch sitter nå i Stortingets energi- og miljøkomité. I debattpanelet satt blant annet representanter fra ulike partier i denne komiteen.

I tillegg, vil partiet henstille om at den todelte målsettingen i rovviltforliket, faktisk medfører en reell likebehandling av målet om beitedyr og målet om rovdyr. Bakgrunnen for denne delen av forslaget, er et skriftlig svar klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) nylig ga da han ble utfordret på vektingen mellom bevaring av rovdyr og beitedyr i dagens rovviltforvaltning. Staatsråden påpekte i sitt svar at bevaring av levedyktige rovviltbestander er et overordnet hensyn.

Annonse

Møter motbør allerede

Forslaget møter motbør alt før det er formelt fremmet.

– Et rent demonstrasjonsforslag fra Sp, sa SVs Arne Nævra – som også har drevet med naturfilm i en mannsalder. Da har han vært tett på rovdyra.

Heller ikke Høyres Stefan Hegglund er nevneverdig begeistret for forslaget.

– Dette vil Sp foreslå etter lange forhandlinger som endte i de bestandsmålene vi har i dag. Det kommer uansett ikke til å bli noe flertall på Stortinget for lavere bestandsmål enn dagens. Jeg er enig med Nævra, som sier at dette vil være et rent demonstrasjonsforslag, sa Hegglund.

Dagens bestandsmål for ulv er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes.

Neste artikkel

Trist utvikling i nord og vest