Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skognæringa glad for Frps gods- og brustøtte

Frp vil øke Nasjonal transportplan (NTP) med 400 milliarder, og få godspakka inn igjen i planen. Skogeierforbundet applauderer.

Transport: Frp vil prioritere tiltak som er viktige for skognæringen i forhandlingene om Nasjonal transportplan (NTP), konstaterer Norges Skogeierforbund. (Foto: Karl Erik Berge)
Transport: Frp vil prioritere tiltak som er viktige for skognæringen i forhandlingene om Nasjonal transportplan (NTP), konstaterer Norges Skogeierforbund. (Foto: Karl Erik Berge)

Frp foreslår å øke NTP fra dagens 1 200 milliarder til 1 600 milliarder. Det opplyser stortingsrepresentant Bård Hoksrud til NRK fredag. Det var Hoksrud og partikollega Tor André Johnsen som tidligere denne uka presenterte Frps prioriteringer foran forhandligene om ny NTP.

– Viktig for skognæringa

Den foreslåtte økningen vil blant annet gå til å vedlikeholde og bygge nye veier over en tolvårsperiode, og vil bli finansiert med oljepenger. Forslaget vil føre til at prisene vil øke, mener Transportøkonomisk institutt.

Skogeierforbundet er positiv til forslaget, som de mener vil komme også skognæringa til gode.

"Partiet vil prioritere tiltak som er viktige for skognæringen i forhandlingene om Nasjonal transportplan", konstaterer organisasjonen på sine hjemmesider fredag,

Frp vil sette av 20 milliarder kroner for å få godspakka inn igjen i NTP. Det betyr økt satsing på tiltak som gjør at godstogene kommer raskere fram, og en terminalstruktur som reduserer biltransporten og transportkostnadene, påpeker Skogeierforbundet.

Annonse

– Skognæringa i Innlandet er helt avhengig av jernbanen, og her er godspakka nøkkelen for å effektivisere transporten og redusere kostnader, sier Skogeierforbundets rådgiver Dag Skjølaas for transport/infrastruktur og planteforedling.

Fra 300 mill til 1 mrd

Videre ønsker Frp å kraftig styrke bruprogrammet. Dette programmet har hatt en total ramme på 300 millioner kroner, men så langt er det bare bevilget 70 millioner.

I NTP foreslår regjeringen en årlig ramme på 19 millioner kroner. Frp ønsker at rammen til bruprogrammet økes til 1 milliard kroner, og at bruene forsterkes slik at de kan tåle 74 tonn totalvekt.

– Regjeringens forslag gir ingen ordentlig satsing på bruer. Når beløpet skal fordeles på ni fylker, blir dette for lite, og det blir vanskelig å få gjennomført litt større prosjekter. Derfor er det flott at Frp vil øke rammen til bruprogrammet, sier Skjølaas.

Neste artikkel

Mye grillkull fra tropisk skog