Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen flytter jobber til Steinkjer

30 årsverk i Landbruksdirektoratet flytter fra Oslo til Steinkjer.

Regjeringen bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttes til Steinkjer. Direktoratet er i dag delt mellom Oslo og Alta, så det må dermed opprettes en ny avdeling i Steinkjer. Den skal være på plass innen 2020.

– Regjeringen ønsker å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser, og være med på å bygge opp gode kompetansemiljø også utenfor de største byene. Dette er distriktspolitiske hensyn som regjeringen har valgt å legge stor vekt på når vi nå har bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttes fra Oslo til Steinkjer, sier landbruksminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Flere regioner, blant annet Rogaland og Hedmark har ønsket å få arbeidsplassene til sin region.

– Sammen med styrkingen av Steinkjer som administrasjonssentrum i Trøndelag mener jeg dette vil bidra til å utvikle Steinkjer som by og arbeidsmarked, sier Dale videre.

Annonse

De 30 årsverkene som skal flyttes skal hentes fra fagområdene administrasjon, skogbruk, erstatning og arealbruk. André N. Skjelstad er stortingsrepresentant for Venstre, og innvalgt fra Nord-Trøndelag.

– Bakgrunnen for saken er vedtaket Venstre fikk til med regjeringspartiene i fjor, vedrørende inntektssystemet. Vi fikk da på plass en avtale rundt utflytting av statlige arbeidsplasser, sier Skjelstad. Han beskriver interne dragkamper om utflyttingen, og legger ikke skjul på at han vil ha enda flere jobber til Steinkjer, sier han til Trønder Avisa.

Han tror flere årsverk vil flyttes til Steinkjer.

– Dette er starten. Når det starter, kommer det ofte mer etterpå. Ambisjonene om mer er definitivt til stede, sier Skjelstad videre.

Neste artikkel

Teaterstykket Bondetinget – «gave» til Bondelagets 125-årsjubileum?