Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Q-meieriene vil ha mer konkurranse-støtte

Mener Q-meieriene må bli større for å gi Tine reell konkurranse.

For sterke: Tine er superdominante, mener Karl Johan Ingvaldsen, styreleder i Q-meieriene. Han vil øke distribusjonstilskuddet fra 50 øre til 85 øre per liter.

I fjor mottok Q-meieriene 89,5 millioner kroner i konkurransefremmende tiltak fra prisutjevningsordningen for melk. Tines konkurrenter mottok totalt 130,5 millioner.

Tine og Bondelaget mener nå at det er på tide å trappe ned utbetalingene. De viser til en ny rapport fra Landbruksdirektoratet.

– Rapporten viser at Tines utfordrere har tatt betydelige markedsandeler. Det burde være en indikasjon på at man kan begynne å trappe ned ressursbruken til ordningen, sa Tineleder Trond Reierstad i Bondebladet tidligere denne måneden.

Det får Q-meierienes styreleder Karl Johan Ingvaldsen til å reagere.

– Tine er superdominante. De har aldri hatt bedre resultat eller bedre etterbetaling. De er supersterke. De gjør storinvestering i Irland. Dette er det bildet jeg ser, fra mitt ståsted. Konkurransetilsynet konstaterer at konkurransen fortsatt er svak i det norske meierimarkedet. Jeg mener Q-meieriene må bli større for å gi Tine reell konkurranse, sier han.

Mer distribusjonstilskudd

Både Reierstad og Skorge er kritiske til distribusjonstilskuddet.

Les mer: Nå synker yoghurtimporten

– Det har vært, og er, en kamp om distribusjonen. Distribusjonstilskuddet er en regelrett subsidiering av distribusjon gjennom kjedene, i konkurranse med Tines egen distribusjon, sa Skorge i Bondebladet, og stilte spørsmål ved om det er riktig å bruke over 40 millioner kroner på det.

Ingvaldsen mener de to tar feil.

– Det er innfrakttilskudd inn til meieriet. Distribusjonstilskuddet er ikke mer støtte til kjedene enn det er støtte til Tine at Tine får innfrakttilskudd helt inn til meieriene sine i byene. Vi kunne i stedet bygd et stormeieri i Oslo, lagt det på Aker Brygge, og fått støtte dit. Men vi ønsker ikke sentralisering inn mot byene, sier Ingvaldsen.

Han mener distribusjonstilskuddet tvert imot bør økes, fra 50 øre per liter til 85 øre per liter.

Mer kapitalgjøring

Nylig bestemte landbruksminister Jon Georg Dale å endre hvordan det spesielle kapitalgodtgjøringstilskuddet til Q-meieriene skal beregnes. Med det nye systemet vil Q-meieriene få hele etterbetalingen Tine gir til sine melkebønder, pluss fem øre.

Det vil føre til at tilskuddet til Q-meieriene øker med anslagsvis 25 millioner kroner.

Annonse

Tine, Synnøve Finden, Bondelaget og Småbrukarlaget advarte mot forslaget i sine høringsuttalelser.

Men Ingvaldsen mener dette er et minimum av hva Q-meieriene må ha.

– Dette er et minimum. Så lenge Tine låser kapitalen inne, og hindrer bonden i å få med seg kapital, må det kompenseres, sier han.

Hvor mye Q-meieriene egentlig burde hatt etter hans mening, har han ikke regnet på, sier han.

Mer konkurranse

Trond Reierstad i Tine og Per Skorge i Bondelaget mener at det at det går 130 millioner til konkurransefremmende tiltak fra PU-ordningen, svekker norsk melks konkurransekraft.

Det er Ingvaldsen helt uenig i.

– Det ser jeg ikke i det hele tatt. Økt konkurranse øker konkurransekraften, gjennom mer innovasjon og et mer effektivt samvirke. Alle tiltak som bidrar til økt konkurranse, styrker konkurransekraften. Vi tror den eneste måten å hamle opp med importen på, er ved å innovere og effektivisere i norsk meieribransje, sier han.

– Det er en kjempeutfordring at 100 millioner liter melk blir ledig når Jarlsberg flagges ut. Da må konkurransen styrkes, ikke svekkes. Jeg syns jeg hører mellom linjene at de vil svekke konkurransen, sier Ingvaldsen.

Ikke over til statsbudsjettet

Skorge tar til orde for å flytte de konkurransefremmende tiltakene over til statsbudsjettet for å avlaste PU-ordningen og ivareta konkurransekraften til norsk melk.

Ingvaldsen sier derimot at det er naturlig at de konkurransepolitiske virkemidlene ligger i PU-ordningen.

– Det er en ordning som har fungert over tid, sier han.

Neste artikkel

Tilbyr T-skjorte med «Redd ulven – skyt bønda»