Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pollestad klandrer regjeringen for jordbærsykdom

Mattilsynet har for første gang funnet to alvorlige virus i jordbærplanter. Geir Pollestad (Sp) mener det er regjeringens feil, og ber Dale rydde opp etter sin forgjenger.

Geir Pollestad utenfor Stortinget. Foto: Anders Sandbu

Sylvi Listhaug åpnet i 2014 for import av jordbærplanter til Norge. Nå er to alvorlige virus for første gang funnet i Norge, skriver Mattilsynet. Geir Pollestad (Sp) er leder i næringskomiteen på Stortinget, og mener Listhaugs etterfølger nå må ta ansvar for å rydde opp.

– Jeg frykter at vi nå har pådratt oss ett problem som kan bli større enn fordelene med importen. Målet mitt er at vi skal være mest mulig selvforsynt med frukt, bær og annen mat, men her regjeringen valgt den enkle løsningen, sier Pollestad.

Selv om det var Listhaug som åpnet for importen, var hun på ingen måte den eneste som ønsket det. To år før hun åpnet for import, gikk Norges Bondelag inn for det samme. Så vidt Bondebladet er kjent med ønsket også mange i næringa det. Plantehelseforskere var derimot skeptiske, og Pollestad mener regjeringen valgte feil.

Annonse

– Det de burde gjort var å se hva de kunne gjort for å øke den produksjonen her hjemme og forlenge sesongen. Bruk av veksthus og tunneler ville vært en bedre løsning. Nå er det åpnet for denne importen, og jeg er interessert i å høre hva slags beredskapsplaner de har. Jeg forventer jo at de har beredskapsplaner, noe annet vil være sterkt kritikkverdig når de har åpnet for import, sier Pollestad.

– Trenger vi import, for at jordbærbønder rundt om i landet skal ha tilgang på produksjonsplanter?

– Dette med import kontra plantevern og å unngå sykdommer er en vanskelig avveining. Det jeg reagerte på da Listhaug i sin tid åpnet for denne importen, var den ukritiske holdningen. Jeg mener det skal baseres på en føre-var-prinsipp, og det vil tilsi en mer restriktiv holdning av nye plantesorter, sier Pollestad.

Bondebladet har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet for å få et intervju med Jon Georg Dale. Han har ikke anledning til å svare i dag, men skal komme tilbake til det.

Neste artikkel

Skorge drar til skogs