Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nils T. Bjørke inn i presidentskapet

Blir også medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Nils T. Bjørke, som tidligere var leder av Norges Bondelag, blir også medlem av stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. (Foto: Linda Sunde)

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hordaland, Nils T. Bjørke (58), får plass i Stortingets presidentskap, skriver Senterpartiet i en pressemelding.

– Jeg må si at det var uventet at en ny representant skulle få et slikt verv, men jeg regner med at det vil bli mange med lang erfaring i presidentkollegiet. Jeg har mye organisasjonserfaring som jeg kan ta med meg inn i dette arbeidet. Kanskje kan jeg også som ny på Stortinget se med nye øyne på hvordan man organiserer og drifter Stortinget, sier Bjørke.

Bjørke, som var leder i Norges Bondelag fra 2009 til 2014, etter å ha vært nestleder i ett år, blir også medlem av stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.

Marit Arnstad (Nord-Trøndelag) holder frem som parlamentarisk leder i Senterpartiet. De 19 representantene for Senterpartiet vil bli sittende i følgende komiteer:

Arbeids og sosial: Per Olaf Lundteigen

Energi og miljø: Ole André Myhrvold og Sandra Borch

Familie og kultur: Åslaug Sem-Jacobsen

Finans: Trygve S. Vedum og Sigbjørn Gjelsvik

Helse og omsorg: Kjersti Toppe

Annonse

Justis: Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl

KUF: Marit Arnstad og Marit Strand

Kommunal og forvaltning: Heidi Greni og Willfred Nordlund

Kontroll og konstitusjon: Nils Bjørke

Næring: Geir Pollestad og Geir Iversen

Transport og kommunikasjon: Ivar Odnes og Siv Mossleth

Utenriks og forsvar: Liv Signe Navarsete

Neste artikkel

Line Henriette Holten ny generalsekretær i Tekna