Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nemndene vil felle fire revirer i ulvesona

Rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok fredag en lisensfellingskvote i ulvesona på i alt 28 dyr.

Lisensfellingskvote: Rovviltnemndene vedtok under fredagens møte å felle i alt fire revirer innenfor sona. Denne ulven er ikke tilhørende i ulvesona. (Foto: Shutterstock)
Lisensfellingskvote: Rovviltnemndene vedtok under fredagens møte å felle i alt fire revirer innenfor sona. Denne ulven er ikke tilhørende i ulvesona. (Foto: Shutterstock)

Fredag 8. oktober hadde rovviltnemndene i region 5 (Hedmark) og 4 (Oslo, Akershus og Østfold) felles møte. Blant sakene på agendaen stod fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2022. Lisensjakta i sona begynner 1. januar, og varer til og med 15. februar.

Vil skyte 28 ulver i sona

Nemndene vedtok under møtet å felle i alt fire revirer innenfor sona. Dette gjelder revirene Rømskog, Mangen, Hornmoen og Bograngen. Førstnevnte revir ligger både i Norge og Sverige. Ulven som denne uka stod bak et større angrep på sau nord i Østfold, der i alt 23 sauer døde, antas å tilhøre nettopp Rømskog-reviret.

Før fredagens nemndsmøte, hadde svenskene – nærmere bestemt Länsstyrelsen i Värmland – gitt klarsignal for jakt på inntil tre ulv fra dette reviret.

Nemndene her hjemme har nå vedtatt en total lisensfellingskvote for vinteren på 28 dyr, noe som vurderes å være nok til å ta ut alle dyra i disse fire revirene. I landet for øvrig, er det vedtatt en lisensfellingskvote på totalt 14 ulver.

Kvotevedtak til KMD igjen?

Annonse

Men nemndenes kvotevedtak har i flere år blitt påklaget, for så til slutt å ende på bordet til klima- og miljøministeren som øverste klageinstans. 2020 var intet unntak i så måte. Da, som året før, ble nemndenes ja til uttak i Rømskog-flokken stanset av departementet.

Om dette vil skje også i år, gjenstår å se. I nærmeste framtid får vi i hvert fall vite hvem som vil bekle de ulike statsrådspostene i en ny regjering, herunder ny klima- og miljøminister. De siste åra er det som kjent Sveinung Rotevatn (V) som har hatt den jobben.

Deisjø-ulvene fortsatt fredet

Også den mye omtalte Deisjø-flokken eller Deisjøulvene – eventuelt: Elgåhannen med sin kjæreste og minst tre valper – ble omtalt under fredagens felles rovviltnemndsmøte. Det melder rovdyr.org fredag. Denne flokken har sin områdebruk mellom Rømskog- og Mangenflokkene. Elgåhannen er også definert som genetisk viktig, og følgelig er det et poeng å unngå felling av Deisjø-ulvene, forklarte seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll i Miljødirektoratet.

Skulle det nå bli gjennomført lisensfelling i ulvesona, vil det ikke være første gang. Det samme skjedde i 2019, da Slettåsflokken i Trysil ble felt. I fjor ble Letjannareviret tatt ut, og i vinter ble revirene i Åsnes og Aurskog-Høland skutt ut.

Neste artikkel

Taus om inntekts-tettingen i 2022