Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre pengebruk på landbruksbyråkrati

Antall årsverk i Landbruksdepartementet og -direktoratet har gått ned de siste årene. Det samme har bruken av eksterne konsulenter.

Nedgang: Antall årsverk i Landbruksdepartementet gikk ned fra 148 i 2014 til 139 i 2017. (Ilustrasjonsfoto: Anders Sandbu)
Nedgang: Antall årsverk i Landbruksdepartementet gikk ned fra 148 i 2014 til 139 i 2017. (Ilustrasjonsfoto: Anders Sandbu)

Ordet «forenkling» er en gjenganger i regjeringens plattform. Regjeringen vil blant annet «gjennomføre tiltak som bidrar til å forenkle og avbyråkratisere arbeidet i og mellom departementene, direktoratene og etatene».

Men har det egentlig blitt noen forenklinger i deres egne rekker siden den første blåblå regjeringen overtok i 2014?

Bondebladet har innhentet tall fra Landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet over utviklingen i antall egne årsverk og bruken av eksterne konsulenttjenester. Det viser seg at utgiftene på begge fronter har gått ned hos begge.

Landbruksdepartementet:

* Antall årsverk gikk ned fra 148 i 2014 til 139 i 2017. «Vi antar at det er ubetydelige endringer så langt i år», skriver departementets pressevakt i en epost til Bondebladet. I kommunikasjonsavdelingen er det i dag 5,5 årsverk. Antall årsverk der, har ikke økt de siste fem årene, opplyser avdelingen.

Annonse

* Ser man på bruken av eksterne konsulenter i perioden, var utgiftene totalt på 7 millioner kroner i 2014. I fjor var utgiftene nede i 4,46 millioner, 70 000 kroner mindre enn i 2016.

Landbruksdirektoratet:

* Antall årsverk har gått ned, om enn helt marginalt. I 2014 var det 217 årsverk i den statlige landbruks- og matforvaltningen, og i 2017 var det 216 årsverk – ett færre. Som kjent, ble tidligere Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning 1. juli 2014 slått sammen til Landbruksdirektoratet. Det gjorde også at «porteføljen» ble endret, skriver Landbruksdirektoratet.

* Hva angår eksterne tjenester, var utgiftene høyere i 2017 enn i 2014. I fjor brukte Landbruksdirektoratet 53,2 millioner kroner på eksterne tjenester, mot 48,1 millioner i 2014. Fjorårets utgifter er imidlertid klart lavere enn i 2016 og 2015. Da lå utgiftene på rundt 63 millioner – altså 10 mill. høyere enn i 2017.

* Landbruksdirektoratet har også differensiert konsulentutgiftene etter type konsulenttjenester. Den største utgiftsposten var i fjor, som de foregående årene, kjøp av tjenester til utvikling av IKT-programmer/løsninger. I 2017 brukte Landbruksdepartementet 15,7 millioner på denne posten. Det var klart lavere enn i 2016, da det ble brukt 26,5 millioner.

Neste artikkel

Steinkjerfamilie mistet 429 000 kroner i tilskudd