Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener regjeringen brøt arbeids- og lønnsvedtak

Aps Nils Kristen Sandtrøen mener regjeringen brøt Stortingets enstemmige vedtak fra i fjor vår om å blant annet sikre nok arbeidskraft til jordbruket.

Arbeidskraft etterlyses: – Utydeligheter og forsinkelser fra regjeringen kan bidra til at rekrutteringen av innenlands arbedskraft blir for liten og går for seint, sier Aps Nils Kristen Sandtrøen i Stortingets næringskomité. Han mener det er uklart om norsk jordbruk overhodet vil kune basere seg på gjestearbeidere i årets sesong. Foto: Anders Sandbu
Arbeidskraft etterlyses: – Utydeligheter og forsinkelser fra regjeringen kan bidra til at rekrutteringen av innenlands arbedskraft blir for liten og går for seint, sier Aps Nils Kristen Sandtrøen i Stortingets næringskomité. Han mener det er uklart om norsk jordbruk overhodet vil kune basere seg på gjestearbeidere i årets sesong. Foto: Anders Sandbu

Å sikre tilgang på nok arbeidskraft i jordbruket, ikke minst sesongarbeidskraft, ble et stort tema under koronavåren 2020. Sandtrøen og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har vært, og er fortsatt, helt uenige om Stortingets marsjordre fra i fjor vår - på dette feltet - ble fulgt opp.

– Vedtaket må fortsatt følges opp

31. mars 2020 vedtok Stortinget følgende enstemmige vedtak:

"Stortinget ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til jordbruket slik at matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket".

– Stortinget brøt vedtaket da den utelot arbeidstakersiden fra å finne en felles løsning, men bare ga beskjed om hvilken løsning regjeringen selv bestemte seg for. Sommeren dokumenterte også at det gjenstår arbeid for å sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold. Stortingets enstemmige vedtak er likevel gjeldende og må fortsatt følges opp, skriver Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen i sin begrunnelse for sitt spørsmål til Bollestad 5. februar.

Der spør Sandtrøen:

"Vil det bokstavelig talt gå både vinter og vår i 2021 hvor høyreregjeringen unnlater å følge opp Stortingets enstemmige vedtak om å sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold i landbruket sammen med partene i arbeidslivet?"

Mange unge er ledige

I dag er situasjonen at over 50 000 unge under 30 år i Norge er helt eller delvis arbeidsledige. Til tross for den økonomiske krisen, er landbruket en del av produksjonen og næringslivet hvor det trengs mange hender denne våren og sommeren, påpeker Sandtrøen.

Han mener regjeringen i praktisk politikk er "for uklar og for svak" på å koble unges hender til arbeid.

Annonse

Torsdag denne uka kom svaret fra Bollestad. Hun viser innledningsvis til en tidligere orientering fra hennes eget departement om hvordan nevnte vedtak er fulgt opp. Bollestad påpeker at et flertall i komiteen Sandtrøen sitter i, næringskomiteen, da sluttet seg til departementets konklusjon om at vedtaket var fulgt opp.

Uvisshet rundt gjestearbeidere i år

Sandtrøen viser til den uutnyttede unge norske arbeidskraften i dag, men Bollestad peker på tidligere iverksatte tiltak som da kunne gjøre det enklere for permitterte norske arbeidere å bidra med arbeidskraft i jordbruket. I tillegg ble en sikkerhetsordning for grøntnæringa (utvidet erstatnings for klimabetinget avlingssvikt) innført, samt at det ble åpnet for sesongarbeidskraft til jordbruket fra både EØS og land utenfor EØS-området, påpeker statsråden.

Men importsmitte og ulike former for mutantvirus, har skapt stor usikkerhet verden over. Et stort spørsmål, er hvorvidt jordbruket - også i Norge - med de restriksjoner som gjelder vil kunne ta inn sesongarbeidskraft fra utlandet.

– På grunn av usikkerheten og risikoen for importsmitte, er det også uklart om det i det hele tatt vil være mulig for næringa å basere produksjonen på gjestearbeidere nå. Utydeligheter og forsinkelser fra regjeringen kan bidra til at rekrutteringen av innenlands arbedskraft blir for liten og går for seint, sier Sandtrøen.

Hva angår lønns- og arbeidsforholdene i landbruket, påpeker Bollestad at det er næringa sjøl som har ansvar for å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven.

– Ansatte i jordbruket har selvfølgelig også full organisasjonsfrihet, og så seint som 28. oktober 2020 ble det inngått en ny tariffavtale mellom NHO Mat og Drikke, på vegne av arbeidsgiverne, og Fellesforbundet, på vegne av arbeidstakerne for jordbruk og gartnerinæringen, skriver Bollestad.

Matforsyningen har det knapt nok vært noe å utsette på under koronaen, mener hun.

– Vi kan nå fastslå at nettopp matforsyningen er et av de områder som under pandemien har fungert nesten som normalt, sier Bollestad.

Alle tiltakene er også blitt gjennomført i tett samhandling med representanter for berørte aktører i verdikjeden, poengterer hun.

Neste artikkel

Åpner opp for dagpendlere