Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener KrF er «beredskapsbrems»

Sp skuffet over at KrF sluttet seg til regjeringspartiene og sa nei til en totalberedskapskommisjon.

Beredskap: Et flertall på Stortinget sier nei til å opprette en totalberedskapskommisjon som kan gi svar på hvordan det egentlig står til med lokal så vel som nasjonal beredskap i Norge. På bildet sees Stavanger Havnesilo. (Arkivfoto)
Beredskap: Et flertall på Stortinget sier nei til å opprette en totalberedskapskommisjon som kan gi svar på hvordan det egentlig står til med lokal så vel som nasjonal beredskap i Norge. På bildet sees Stavanger Havnesilo. (Arkivfoto)

Sp har foreslått at det opprettes en totalberedskapskommisjon. Denne skal kartlegge både nasjonal og lokal beredskapsevne i Norge. Ikke minst er matforsyningsberedskapen framhevet som viktig.

Flere aktører – blant dem Norsk Offisersforbund og tidligere forsvarssjef Harald Sunde – mener det er avgjørende viktig med en opptrapping av beredskapen, i tilfelle en krise skulle oppstå.

– Lytter ikke til signalene

Men stortingsflertallet ønsker ikke en slik kommisjon. Det ble klart under sist ukes sluttbehandling av Sps forslag. Sp, SV, Ap, MDG og Rødt stemte for.

Regjeringspartiene stemte imot, og det samme gjorde KrF. Dette siste er Sp provosert over.

– KrFs engasjement for frivilligheten burde også gjelde de frivillige beredskapsorganisasjonene, men i denne saken har partiet valgt ikke å lytte til de tydelige signalene som er kommet fra de frivillige beredskapsaktørene om behovet for å sette ned en slik kommisjon, sier Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortingets justiskomité i en pressemelding.

Hun betegner både KrF og regjeringspartiene som «beredskapsbrems», og mener dette er overraskende i en sak som det etter Sps syn burde være enkelt å skape enighet om på Stortinget. Sp mener også Stortinget kunne trengt den informasjonen en slik kommisjon ville gitt, for å være sikre på at politikerne gjør riktige prioriteringer i et totalberedskapsperspektiv.

Nå blir altså saken i stedet lagt på hylla. KrFs landbrukspolitiske talsperson Steinar Reiten har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Annonse

Uenige om handelen ved krise

Regjeringspartiene har tidligere, gjentatte ganger, påpekt at verdenshandelen ikke vil endres ved en krise. Ei heller norsk handel. Men den oppfatningen deles ikke av verken opposisjonen eller landbruksorganisasjonene.

Administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk landbrukssamvirke mener det er behov for at Norge nå vurderer den samlede beredskapen.

– Det er jobbet med å få til noe i seks år. Da vi startet opp, var omkvedet fra de fleste politikerne og myndighetspersonene at det ikke er noen risiko forbundet med Norges forsyningsevne. Dette fordi vi uansett kan kjøpe mat. Men siden den gang, har den ene rapporten etter den andre gitt oss stadig større advarsler om at det ikke er en selvfølge at handelssystemene vil være gode nok ved en krise, sier Hedstein til Bondebladet.

Skal se på klimarisikoen

Han er ikke overrasket over at forslaget om en totalberedskapskommisjon ble nedstemt av flertallsgrunnlaget for en regjering. Neste sjanse til å få en skikkelig diskusjon om norsk matvareberedskap, og beredskap generelt, mener han kommer når regjeringens nedsatte klimarisikoutvalg skal avgi sin innstilling i november-desember.

– Utvalget skal ta for seg hvilke samfunnsrisikoer vi må være forberedt på når klimaendringene gradvis krystalliseres. Vi har bedt om at utvalget også gjør en vurdering av matvareforsyning, og bringer opp fakta og vurderinger av denne, utdyper Hedstein.

Neste artikkel

Bruka politikerne vil ha, forsvinner